УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-11040 ИП 1 – УРБАНИЗАМ

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту (МАСИУ-11050-01)
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза (МАСИУ-11050-03)
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора (МАСИУ-11050-05)
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града (МАСИУ-11050-06)
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације (МАСИУ-11050-07)
8. МАСА-11040-08: Концепти суседства (МАСИУ-11050-08)
9. МАСА-12040-09: Градски експеримент (МАСИУ-11050-09)

Листа изборних предмета:

MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Pathe Foundation, Renzo Piano Building Workshop | фото: Michel Denancé

МАСА-11040-01 (МАСИУ-11050-01): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Предмет се бави оспособљавањем студената за посматрање и разумевање архитектуре као резултанте утицаја окружења с једне стране, те утицаја човека са друге, као и разумевањем архитектуре као креативне снаге архитекте (ствараоца лепог) и његове делатности као споне између прошлости, садашљости и будућности.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

МАСА-11040-03 (МАСИУ-11050-03): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и рекоснтрукције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање оснивних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посебним акцентом на градове Србије. Истраживање се спроводи на конкретном простору – полигoну.

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

201617_MASA-11040-05-UMETNICKO-OBLIKOVANJE-JAVNIH-GRADSKIH-PROSTORA

МАСА-11040-05 (МАСИУ-11050-05): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Програм „Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space“ се бави оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

201617_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_B-Mitrovic

Фото © Macoco, Lagos, Nigeria, Аутор: Iwan Baan

МАСА-11040-06 (МАСИУ-11050-06): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Предмет се фокусира на урбанизам без урбаниста и представља неформални раст града, његов значај и распрострањеност у свету, као и генезу настанка и ширења у контексту раличитих социо-економских и политичких и других околности. Бави се модалитетима његовог испољавања и (не)могућностима његовог интегрисања у савремени урбанистички и архитектонски контекст и концепт града.

КУРИКУЛУМ: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

МАСА-11040-07 (МАСИУ-11050-07): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

201516_17.1_IP_Koncepti-susedstva_o

Фото © EPA

МАСА-11040-08 (МАСИУ-11050-08): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Настава је интерактивна и обухвата аспекте планирања, пројектовања и концептуализације урбаног склопа на нивоу суседства. Студенти ангажују различита интересовања у истраживању комплексних релација које се манифестују и регулишу у малим размерама.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТИ СУСЕДСТВА

201516_MASA-12040-08-GRADSKI-EKSPERIMENT

Илустрација © The Grand City Experiment

МАСА-11040-09 (МАСИУ-11050-09): ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије развије.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ