UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-11020 Istorija i teorija 1

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

Lista izbornih predmeta:

201617_MASA-11020-01-TUMACENJE-VIZUELNE-KULTURE

Dejvid Roberts, Sveta Sofija, pogled sa Bosfora, sredina XIX veka. | © Victoria & Albert Museum, London.

MASA-11020-01: ISTORIJA I TEORIJA 1:
TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

Nastavnik:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

Nastava na predmetu obuhvata složena pitanja odnosa vizuelne kulture i njenog značenja u različitim kontekstima, kao i njenih relacija sa arhitekturom.

KURIKULUM: TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

201617_MASA-11020-02-VIZUELNA-KULTURA-U-ARH-TEORIJI-I-PRAKSI

“Fondazione Prada” u Milanu – izložbeni prostor | Foto: dr Marko Nikolić

MASA-11020-02: ISTORIJA I TEORIJA 1:
VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

Nastavnici:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa problemima i mogućnostima vezanim za istraživanje, valorizaciju, očuvanje i prezentaciju industrijske arhitekture. Savremeno projektovanje u istorijskim kompleksima sa građevinama i tehnološkim postrojenjima danas je jedna od najzastupljenijih tema u okviru integralne zaštite u svetu.

KURIKULUM: VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

201617_MASA-11020-03-MODEL-U-ARHITEKTURI

11:21, 2015. | autor: zoran abadić

MASA-11020-03: ISTORIJA I TEORIJA 1:
MODEL U ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa vidljivim i ne tako vidljivim svojstvima i potencijalima modela u arhitekturi kao i različitim pristupima, metodama i tehnikama od koristi za dostizanje željenog stepena neverbalne komunikacije, čime se otvara polje sagledavanja, tumačenja i vrednovanja modela kao sredstva arhitektonskog izražavanja.

KURIKULUM: MODEL U ARHITEKTURI

201617_MASA-11020-04-JAVNI-PROSTORI-GRADA

Foto © Milica Milojević

MASA-11020-04: ISTORIJA I TEORIJA 1:
JAVNI PROSTORI GRADA

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Interaktivna predavanja koncipirana su tako da podstaknu istraživanje fenomena javnog prostora u odnosu na kulturni kontekst i istorijski kontinuitet.Na osnovu uvida u osnovne odrednice javnih prostora grada i metodologije istraživanja student koncipira istraživanje i formuliše smernice za transformaciju konkretnog primera.

KURIKULUM: JAVNI PROSTORI GRADA

MASA-11020-05-GRAD-KROZ-ISTORIJU_o

Giovanni Battista Piranesi + Antonio Sant’Elia | Kolaž: Zoran Đukanović

MASA-11020-05: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GRAD KROZ ISTORIJU

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, docent

Nastavni program “Grad kroz istoriju” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: GRAD KROZ ISTORIJU

MASA-11020-06-PROJEKTOVANJE-I-GRADJENJE-U-SKLADU-SA-KLIMOM_o

 

Sophia Behling, Stefan Behling: Sol Power: The Evolution of Solar Architecture

MASA-11020-06: ISTORIJA I TEORIJA 1:
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

Nastavnik:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor

Klima je oduvek dominirala čovekovim životom, samo u kratkom periodu istorije čovečanstva pomislili smo da smo jači od prirode i … pogrešili.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

MASA-11020-07-GENERISANJE-PROSTORNIH-STRUKTURA_o

Izvor fotografije: Nerdinger, W. – FREI OTTO: COMPLETE WORKS, Birkhäuser Architecture, 2005.

MASA-11020-07: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Prikaz postupaka generisanja struktura za koje je karakteristična interakcija geometrije i naprezanja, koje pod uticajem sopstvenog opterećenja definišu svoj oblik ravnoteže. Ispitivanja i projektni eksperimenti strukturalno racionalnih formi.

KURIKULUM: GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA