UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-U24023 Master završni rad – U

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (09.02.2016)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu:
MASA-U24023 Master završni rad – U

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta rangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studentskoj službi u sredu, 10. februara 2016. godine u 10 sati. Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak, 12. februara 2016. godine.

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL URBANIZAM
U26 MASA-U24021

MASTER TEZA

U27 MASA-U24022

MASTER PROJEKAT

U28 MASA-U24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-U2402-01-DJOKIC

Regata Fiumanka, Rijeka | Izvor fotografije: croatia.hr

01
LUKA RAZLIČITOSTI – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Mesto na kojem Sredozemno more najdalje zalazi u evropsko kopno zauzima grad Rijeka. Okrenut moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, grad ima privredne resurse, bogatu istoriju, kulturu i dinamičan urbani život. Otvoreni grad i tolerantno društvo, različitost i razmena kulturnih vrednosti svojstveni lučkom gradu, Rijeku kandiduju za prestonicu kulture Evrope za 2020. godinu. Na lokaciji Potok predviđeni su: Muzej grada, Muzej moderne i savremene umetnosti, Dečiji centar kulture i edukacije, Biblioteka. Kroz diplomski rad se ispituje materijalizacija i forma novih sadržaja kulture i javnih prostora na vodi, slanoj i slatkoj, koji konkretizuju temu re-invencije grada.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-VANISTA-LAZAREVIC

02
POST-INDUSTRIJSKO DRUŠTVO KAO FENOMEN – Urbana reciklaža u Beogradu (Step by Step)

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Tema ovog diplomskog studija je urbana obnova i regeneracija / reciklaža. Unutar promenjenih socijalnih okolnosti u kojima živimo i prilagođavanja koje se sagledava u malim koracima i zahvatima, posmatraju se i iznalaze rešenja koja su izvodljiva, realna i moguća, sa manjim ulaganjima ali u cilju što većeg benefita u najširem smislu – ka realizaciji “komunalnih centara” neophodnih za društvo današnjice – nova mesta aktivnih susreta i boravka. Koriste se principi kreativnog grada i kreativne industrije, kao i upotreba novih tehnologija koje su nam na raspolaganju.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR: