UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (11.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-AT24023 Master završni rad – AT

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (09.02.2016)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu:
MASA-AT24023 Master završni rad – AT

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta rangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studentskoj službi u sredu, 10. februara 2016. godine u 10 sati. Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak, 12. februara 2016. godine.

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT26 MASA-AT24021

MASTER TEZA

AT27 MASA-AT24022

MASTER PROJEKAT

AT28 MASA-AT24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-AT2402-01-ZEGARAC

Foto © dr Branislav Žegarac

01
MUZEJ NAUKE O TEHNIKE – DOMETI INTERAKTIVNIH TEHNOLOGIJA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Projekat muzeja nauke i tehnike obuhvata istraživanje programskih i prostornih mogućnosti primene novih materijala i tehnologija kao i transfera tehnologija iz drugih tehničkih oblasti u domen arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na korišćenje interaktivnih tehnologija i materijala. Studenti se podstiču da eksperimentišu i da u programskom i oblikovnom smislu realizuju rešenja koja su arhitektonski odgovor na promene koje nastaju kao posledica razvoja savremenih tehnologija.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-AT2402-01-LDJOKIC

Izvor fotografije: aonang.com

02
SPA CENTAR

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Prostor za predah od urbanog životnog tempa, prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov imidž.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-AT2402-01-RAJCIC

Zaha Hadid Architects – Projekat Nacionalnog stadiona u Tokiju | Ilustracija © ZHA

03
NACIONALNI FUDBALSKI STADION

Nastavnik:
dr Aleksandar Rajčić, docent

Na osnovu aktuelnih društvenih dešavanja, analitičkim postupcima relevantnih propisa, urbanističkih potencijala i primera iz prakse, studenti će uraditi jasnu i konciznu analizu koja će javnosti pružiti sliku o mogućnostima i ograničenjima izgradnje ovakvog kapitalnog objekta.

Akcenat će biti na projektovanju stadiona sa neposrednim okruženjem, u skladu sa funkcionalnim zahtevima (UEFA). Naročita pažnja će biti posvećena kreiranju autentičnog i jedinstvenog arhitektonskog izraza, po kome će nacionalni stadion biti prepoznatljiv u Evropi i svetu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-AT2402-01-SUDIMAC

Izvor ilustracije: WallpaperUp

04
EKSTRAPOLACIJA

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Ekstrapolacija – proširivanje zakonitosti ili zaključaka ustanovljenih za jedno područje na šire, još neispitano područje je osnova istraživanja održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih hibridnih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja. Studijom se teži da studenti kritički sagledavaju i istražuju adaptibilnost i uticaj novih tehnologija na arhitektonske projekte na osnovu dinamične ravnoteže između korisnika i tehnologije.

Cilj istraživanja je da se pronađe adekvatan arhitektonski model sposoban za interaktivan odnos prirode i korisnika kroz samoregulaciju sopstvenih sistema i potreba. Kroz istraživanje odnosa javnog i privatnog prostora i uloge pojedinca i kolektiva u stvaranju dinamičkih i hibridnih zajednica studenti prostorno i programski redefinišu arhitektonsku tipologiju budućnosti kroz implementaciju novih tehnoloških rešenja. Studenti metodološki istražuju uticaj budućih hipotetičkih tehnologija u rešavanju arhitektonskog koncepta, daju njegovu procenu i strategiju kontekstualnog projektovanja stvarajući novi arhitektonski diskurs. Program je fokusiran na sinergistički pristup istraživanju i projektovanju objekta budućnosti uz razvoj holističke strategije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR: