УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_AT23011_STUDIO_M03AT_PROJEKAT_JOVANOVIC_POPOVIC_o

RESSÒ – прототип соларне куће, Solar Decathlon, Версај, Француска | Фото © Andrés Flajszer

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 01:
ИЗЛОЖБЕНИ ПАВИЉОН – SOLAR DECATHLON

Наставник:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор

Основни циљ радионице је развијање концепта и елемената разраде изложбеног павиљона Србије за такмичење Solar Decathlon. Пројектни задатак дефинисан је у складу са концептом такмичења студентских тимова, а то је визија савременог концепта одрживог грађења у земљи коју презентују, кроз пројекат монтажно-демонтажног павиљона.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБЕНИ ПАВИЉОН – SOLAR DECATHLON ФОРМУЛАР: ИЗЛОЖБЕНИ ПАВИЉОН – SOLAR DECATHLON

201516_MASA_AT23011_STUDIO_M03AT_PROJEKAT_GASIC_o

Фото © др Милош Гашић

СТУДИО М03АТ – РАДИОНИЦА – 02:
ДНЕВНИ И НОЋНИ ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА

Наставник:
др Милош Гашић, доцент

Циљ је сагледавање ефеката које објекат својом формом и изразом изазива у спољном простору. Рад подразумева анализу могућности адекватне презентације у виду модела који нуди најреалнији приказ.

КУРИКУЛУМ: ДНЕВНИ И НОЋНИ ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА ФОРМУЛАР: ДНЕВНИ И НОЋНИ ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА