UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (12.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-U24023 Master završni rad – AK

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (09.02.2016)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu:
MASA-AK24023 Master završni rad – AK

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta rangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studentskoj službi u sredu, 10. februara 2016. godine u 10 sati. Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak, 12. februara 2016. godine.

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK26 MASA-AK24021

MASTER TEZA

AK27 MASA-AK24022

MASTER PROJEKAT

AK28 MASA-AK24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-A2402-01-NESTOROVIC

Fraj Oto – Kontinualna membrana, studija vodenim bojama, 1965.

01
FRAJ OTO – ARHITEKTURA MINIMALNOG

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Svojevrsna revizija istraživanja Fraj Ota /Frei Otto/ ima za cilj postavku individualnog, kritičkog viđenja njegovih projektantskih pristupa, metoda, tehnika i njihove releventnosti u kontekstu rešavanja aktuelnih problema projektantske prakse, kao i razmatranja potencijala njihove transpozicije, transformacije, nadogradnje i unapređenja u svetlu sadašnjih potreba, ograničenja i tehničko-tehnoloških mogućnosti. Postavke će se zatim testirati kroz procese istraživanja, koncipiranja i razrade projektnih rešenja. Krajnji rezultat će biti izražen kroz grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja sa elementima idejnog projekta.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-AK2402-01-SEKULARAC

Foto © dr Nenad Šekularac

02
ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST

Nastavnik:
dr Nenad Šekularac, vanredni profesor

Istraživanje mogućnosti i uspostavljanje metodologije za projektovanje zaštitnih konstrukcija, kao smernica za planiranje, projektovanje i njihovu realizaciju. Istraživanjem zaštitnih konstrukcija, njihovom analizom i vrednovanjem ostvarenih rezultata na primerima izvedenih konstrukcija moguće je doneti zaključke na osnovu kojih će se pristupiti rešenju zadatka projektovanja zaštitne konstrukcije na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Rezultat istraživanja biće prikazan kao grafički i prostorni prikaz arhitektonskog idejnog rešenja zaštitne konstrukcije sa svim elementima idejnog projekta, vodeći računa o projektantskom pristupu, tehničkom i tehnološkom rešenju.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR: