УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (01.10.2015)
Списак студената за МАСА-А23011 Студио М03А – Пројекат

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А22 МАСА-А23011

СТУДИО М03А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MIRKOVIC_o
Damien Hirst – Love’s Paradox, 2007.

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 01:
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Циљ задатка представља формирање идејног решења за истраживачки центар за презентовање модерне уметности кроз симулацију могућег интернационалног конкурса. Тежиште задатка је на осмишљавању експерименталног центра нових тенденција кроз интеграцију различитих видова уметности (ликовне и извођачких уметности – филм, позориште, перформанс…).
У току рада студенти ће истражити могуће локације у складу са формираним програмом. Предложене локације су: Via Guido Reni, Rim, позиција старих касарни (наспрам Националног музеја MAXXI) и Тадеуша Кошћушка, Београд (поред Педагошког музеја).

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ ФОРМУЛАР: ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_LAZOVIC_o

Peter Cook – Footbridge, Skopje | Извор: http://www.crab-studio.com/skopja-footbridge.html

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 02:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ – НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Тема је пројектовање ХИБРИДА – МИКСА савремене културе и уметности – сталног или привременог објекта културe и уметности уз (ре)дефинисање контекста. Микро-центар као културни и уметнички генератор уједно је и инфраструктура за одвијање свакодневне културе и уметности у затвореном и/или отвореном трансформабилном простору, са вишенаменском мултимедијалном салом (аудиторијумом). Рад у студију обухвата сазнања о контексту, теми, реконструкцији, пројектовању објеката културе и перформативних уметности, друштвеним утицајима, модерним и авангардним покретима и феноменима у архитектури, уметничким дисциплинама и остварењима наше и светске баштине.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ – НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ ФОРМУЛАР: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МИНИЈАТУРЕ – НОВИ ПЕЈЗАЖ КУЛТУРЕ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_LOJANICA_o

Bernard Baschet – Piano for Two Ears, structure sonor, 1968.

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 03:
ИМАГИНАРНИ ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖИ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ предмета је да се кроз инкорпорирање савремених решења адаптибилне мултифункције пројектује архитектонско-урбанистичко решење једне градске минијатуре у функцији центра за извођење дела савремене музике. Тема студија орјентисана је ка познавању и разумевању низа трансформација којима је музика, као део савремене уметности, била изложена, а које су примарно утицале на померање фокуса са класичних форми, значајније ка експерименту. Пројектантски процес ће се доминантно базирати на испитивањима могућности архитектуре да, као вишедимензионална дисциплина, буде довољно флексибилна да одговори на кретања у оквиру друге уметничке области.

КУРИКУЛУМ: ИМАГИНАРНИ ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖИ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ ФОРМУЛАР: ИМАГИНАРНИ ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖИ – ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILJKOVIC_o

Топчидерска летња позорница, аркаде (из Заоставштине Рајка Татића)

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 04:
ТОПЧИДЕРСКА ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тема пројектног задатка је ОТВОРЕНА СЦЕНА. Предмет рада је Топчидерска летња позорница у Београду, односно савремена ситуација у којој се налази: између реконструкције, слободног развоја нових програмских садржаја и потпуног заборава. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса који је усмерен од разумевања конкретне ситуације у правцу креативног деловања на њеноj програмско-просторноj ревитализацији.
Основни циљ курса је упознавање студената са проблематиком пројектовања и грађења објеката намењених сценском или музичком извођењу.

КУРИКУЛУМ: ТОПЧИДЕРСКА ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА ФОРМУЛАР: ТОПЧИДЕРСКА ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА
201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_BOZOVIC_STAMENOVIC_o
Фото © др Ружица Божовић Стаменовић

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 05:
КУЛТУРА СВАКОДНЕВИЦЕ – ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УРБОФИЛИЈЕ

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

КУЛТУРА СВАКОДНЕВИЦЕ – живот ЈЕ спектакл
Иако уобичајен, пејзаж свакодневице је моћно средство које може да повреди или подржи њене актере. „Као и здравље, моћ да унапредимо или упропастимо просторе у којима бивствујемо као индивидуе, грађани или архитекти, велика је и пуна контрадикција.“
Које и какве тензије и трансформације у амбијенту свакодневице утичу на њен квалитет? Који системи човековог тела и простора у коме обитава артикулишу сензације као што су радост, задовољство, сигурност, оптимизам, срећа? Какви простори и садржаји граде и унапређују културу свакодневице у девастираној тачки на ободу Савског амфитеатра?

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРА СВАКОДНЕВИЦЕ – ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УРБОФИЛИЈЕ ФОРМУЛАР: КУЛТУРА СВАКОДНЕВИЦЕ – ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПОДРШКУ УРБОФИЛИЈЕ
201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_VASILJEVIC_TOMIC_o
Фото © Борис Мрђа

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 06:
ПАНОРАМСКИ ЛИФТ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ТАШМАЈДАНА У БЕОГРАДУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Специфичност рада на овом пројектном задатку је истраживање, планирање и пројектовање комплексног градског центра у условима савремених функционалних захтева различите доступности. Задатак је конципиран на реалним програмским оквирима Ташмајданског парка, гребена, спортског центра, Цркве Св.Марка, који ће бити полазна тачка и предмет истраживања у контексту шире проблематике развоја и редефиниције инфраструктуре јавног простора савременог града, за чију парадигму је изабрана вертикална пешачка комуникација: панорамски лифт.

КУРИКУЛУМ: ПАНОРАМСКИ ЛИФТ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ТАШМАЈДАНА У БЕОГРАДУ ФОРМУЛАР: ПАНОРАМСКИ ЛИФТ: УРБАНА АРХЕОЛОГИЈА ТАШМАЈДАНА У БЕОГРАДУ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_VUJOVIC_o

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 07:
RE-MIX: КОМБИНАТ АЛТЕРНАТИВНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

У току рада у студију студенти анализирају више различитих типологија архитектонских објеката и повезују их у (не)логичну целину, подређену комплексном контексту, променама и савременом технолошком дискурсу. Овако насталу дивергентну творевину треба засновати на намери да се кроз одређено претеривање и стање апсурда истакне потреба за истраживањем будућих, нових, миксованих и сложених типолошких стања у архитектури.
https://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: RE-MIX: КОМБИНАТ АЛТЕРНАТИВНЕ АРХИТЕКТУРЕ ФОРМУЛАР: RE-MIX: КОМБИНАТ АЛТЕРНАТИВНЕ АРХИТЕКТУРЕ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_PETROVIC_o

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 08:
ФИЛМСКИ ГРАД – КУЛТУРА ЗА ПОНЕТИ

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Задатак се односи на програмирање и архитектонско – урбанистичко решење ревитализације изабраног просторног оквира, раније званог “Филмски град” у Кошутњаку, а који представља некадашњи (и садашњи) акцент урбаности Београда.
Одабрану зону треба просторно и програмски укључити у токове очекиваног континуитета ширег опсега и интервенцијом превазићи његову дисфункционалност и инфериорност у односу на уочене потенцијале.
Програмски став је индивидуалан и његово профилисање представља део задатка, али сваки од њих треба да резултује пројектом садржаја културе и инфрастурктуре, у наведеном простору и са следећим основним елементима:
– простори окренути јавности
– простори намењени едукацији и истраживању
– простори намењени продукцији и извођењу одређених врста репертоара (филм, тв, видео, музичко-сценска дела и сл.)

КУРИКУЛУМ: ФИЛМСКИ ГРАД – КУЛТУРА ЗА ПОНЕТИ ФОРМУЛАР: ФИЛМСКИ ГРАД – КУЛТУРА ЗА ПОНЕТИ

201516_MASA_A23011_STUDIO_M03A_PROJEKAT_MILETIC_o

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ – 09:
ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ представља простор промоције историјских дешавања у уметности 20. века и место спознаје специфичности савремених уметничких феномена.
Препорука је да се у комплекс Центра савремене уметности интегрише постојећи објекат Музеја савремене уметности, који представља једну од најзначајних грађевина савремене српске архитектуре.
Очекује се да ће Центар савремене уметности на Новом Београду буде интерактивни простор, динамично место окупљања, у коме би се промовисали стварање и истраживање.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ ФОРМУЛАР: ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ – УШЋЕ