UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
17 MASA-23010

Ekonomija

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa ekonomskim aspektima grada, počev od nivoa parcele pa do ekonomskog zaleđa grada. I to kako sa funksionisanjem čitave gradske privrede, tako i njenih posebnih delova, a naročito zemljišne, komunalne i stambene privrede, dakle sektorima od posebnog javnog značaja.

KURIKULUM: Ekonomija FORMULAR: Ekonomija
18 MASA-23020

Istorija i teorija 3

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23020-01: Teorijske osnove simboličke i estetske komunikacije u arhitekturi
2. MASA-23020-02: Religija i arhitektura
3. MASA-23020-03: Arhitektura i nacionalni identitet
4. MASA-23020-04: Teorija planiranja
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
6. MASA-23020-06: Ekonomika u arhitekturi
7. MASA-23020-07: Inovativni elementi i sklopovi u arhitekturi

19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla – do scene sa scene
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka
7. MASA-23030-07: Ekonomija – istraživanje kroz projekat
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3

20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova

21 MASA-23050

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture
2. MASA-23050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. MASA-23050-03: Osvetljenje u enterijeru
4. MASA-23050-04: Specijalne konstrukcije
5. MASA-23050-05: Prethodno napregnute konstrukcije
6. MASA-23050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
7. MASA-23050-07: Drvene strukture
8. MASA-23050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTURA
A22 MASA-A23011

STUDIO M03A – Projekat

A23 MASA-A23012

STUDIO M03A – Seminar

A24 MASA-A23013

STUDIO M03A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL URBANIZAM
U22 MASA-U23011

STUDIO M03U – Projekat

Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika FORMULAR: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika SPISAK STUDENATA: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika
U23 MASA-U23012

STUDIO M03U – Seminar

Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju FORMULAR: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju
U24 MASA-U23013

STUDIO M03U – Radionica

Terenska istraživanja u kontekstu kreiranja i oblikovanja u prirodnom okruženju

KURIKULUM: Radionica FORMULAR: Radionica
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT22 MASA-AT23011

STUDIO M03AT – Projekat

AT23.1 MASA-AT23012

STUDIO M03AT – Seminar 1

AT23.2 MASA-AT23013

STUDIO M03AT – Seminar 2

AT24 MASA-AT23014

STUDIO M03AT – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK22 MASA-AK23021

STUDIO M03AK – Projekat

Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona

KURIKULUM: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona FORMULAR: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona SPISAK STUDENATA: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona
AK23.1 MASA-AK23022

STUDIO M03AK – Seminar 1

Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE

KURIKULUM: Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE FORMULAR: Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE
AK23.2 MASA-AK23023

STUDIO M03AK – Seminar 2

Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje

KURIKULUM: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje FORMULAR: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
AK24 MASA-AK23024

STUDIO M03AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa 2

KURIKULUM: Radionica FORMULAR: Radionica

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTURA
A25 MASA-A24010

Stručna praksa – A

A26
A27
A28
MASA-A24021
MASA-A24022
MASA-A24023

Master teza – A
Master projekat – A
Master završni rad – A

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL URBANIZAM
U25 MASA-U24010

Stručna praksa – U

U26
U27
U28
MASA-U24021
MASA-U24022
MASA-U24023

Master teza – U
Master projekat – U
Master završni rad – U

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT25 MASA-AT24010

Stručna praksa – AT

AT26
AT27
AT28
MASA-AT24021
MASA-AT24022
MASA-AT24023

Master teza – AT
Master projekat – AT
Master završni rad – AT

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK25 MASA-AK24010

Stručna praksa – AK

AK26
AK27
AK28
MASA-AK24021
MASA-AK24022
MASA-AK24023

Master teza – AK
Master projekat – AK
Master završni rad – AK