УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МАСА-23050 Изборни предмет 3 – АТ

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
21 МАСА-23050

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23050-01: Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре
2. МАСА-23050-02: Технологије обнове зграда
3. МАСА-23050-03: Осветљење у ентеријеру
4. МАСА-23050-04: Специјалне конструкције
5. МАСА-23050-05: Претходно напрегнуте конструкције
6. МАСА-23050-06: Реконструкција и санација објеката високоградње
7. МАСА-23050-07: Дрвене структуре
8. МАСА-23050-08: LEED и еколошки аспекти архитектонске праксе

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23050-01-OBNOVA-ZGRADA-U-KONTEKSTU-ODRZIVE-ARH_o
71 Via Boncompagni, Рим | © MAD Architects

МАСА-23050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
OБНОВА ЗГРАДА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор

MAD architects, Кина као аутори пројекта реконструкције, направили су велики корак када су успели да добију одобрење за реконструкцију старе пословне зграде у урбаном ткиву Римa чије је рушење иначе планирано. Након уклањања фасаде и свих инсталационих система, у оквиру задржане примарне конструкцијe, испројектована је стамбена намена са коришћењем елемената зелене и одрживе архитектуре.

КУРИКУЛУМ: OБНОВА ЗГРАДА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ ФОРМУЛАР: OБНОВА ЗГРАДА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ

201516_MASA-23050-03_OSVETLJENJE-U-ENTERIJERU_o

Joyce Wang – ресторан AMMO, Хонг Конг | Фото © Edmon Leong/Gestalten

МАСА-23050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Упознавање са условима и принципима пројектовања осветљења у ентеријеру. Анализирају се критеријуми за пројектовање осветљења кроз захтеве корисника, функцију, примењене материјале, као и физичке одлике простора. Утицаји на квалитет осветљења се сагледавају у оквиру опште архитектонске концепције.

КУРИКУЛУМ: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ ФОРМУЛАР: ОСВЕТЉЕЊЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ

201415_MASA23050-05_PRETHODNO-NAPREGNUTE-KONSTRUKCIJE_o

Проф. др Милан Глишић – Поједностављен принцип преднапрезања

МАСА-23050-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

Наставник:
др Милан Глишић

Идеја и примена претходно напрегнутих бетонских конструкција датира од самих почетака коришћења армираног бетона као конструктивног елемента. У савременој пракси примена ових конструкција је омогућила реализацију многих идеја архитеката при чему се оптимално реализују временски и финансијски параметри изградње.

КУРИКУЛУМ: ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE ФОРМУЛАР: ПРЕТХОДНО НАПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИJE

201516_MASA-23050-06-REKONSTRUKCIJA-I-SANACIJA-OBJEKATA-VISOKOGRADNJE_o

Фото © др Ненад Шекуларац

МАСА-23050-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Наставник:
др Ненад Шекуларац, ванредни професор

Упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства представља циљ овог предмета. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока.
Упознавање са проблематиком реконструкције и санације објеката високоградње, кроз методе конструктивне санације темеља, зидова, међуспратних таваница, лукова, сводова, купола, димњака и осталих делова архитектонских објеката високоградње, представља неисцрпну област истраживања и рада и третира се са аспекта статичко-конструктивне заштите, материјализације и детаља, као и примене стечених знања у пракси – у поступку реконструкције и санације обј. високоградње као и на објектима градитељске прошлости.

КУРИКУЛУМ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ ФОРМУЛАР: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

201516_MASA-23050-07_DRVENE-STRUKTURE_o

Фото © др Жикица Текић

МАСА-23050-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом је обухваћено подручје обликовања савремених дрвених структура – индустријализованих система грађења, по принципима отворене префабрикације. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује систем Лаких кровних везача. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих конструкција, студентима се презентује широко поље примене дрвених решеткастих носача у систему ЛКВ, у архитектонском конструктерству. Предмет рада је заснован на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура. Материја која се излаже у склопу овог предмета, пружа могућност студентима да свој рад на пројектовању дрвених структура подигну на виши ниво, применом дефинисаних принципа обликовања носача и принципа функционалне организације дрвених структура.

КУРИКУЛУМ: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ ФОРМУЛАР: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ