УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А7 МАСА-А11012

СТУДИО М01А – Семинар

Циљ предмета

Циљ предмета је одређен позицијом наставне области Семинар М01-А (М05) у оквирима Студија М01-А (М05) Мастер академских студија архитектура (Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектура).

Потреба да се студентима омогући избалансирана понуда различитих и савремених приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања одредила је да Семинар М01-А (М05) постане аутономна област дела рада на Студију која у зависности од начина рада на конкретном курсу развија висок степен слободе избора и унапређења независних и индивидуалних радних метода.

Листа изборних семинара:

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Развијање способности за анализу и синтезу програмских и просторних елемената од значаја за истраживачки пројекат Аквадукта – савремене типолошко-морфолошке инфраструктурне допуне – објекта функционалног микса у области образовања, спорта и рекреације. Аквадукт је узет за парадигму односа према утицију климатских промена на пројектовање континуитета “једне” архитектуре унутар постојеће урбане структуре вртног града као што је Нови Београд, посебно његови Савски блокови.

КУРИКУЛУМ: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД ФОРМУЛАР: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД
01-MASA-A11011-01--STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o
Dominique Perrault – Selected and current works (Master Architect Series), Velodrome model

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Општи циљ семинара је разумевање односа архитектуре и контекста као мреже комплексних интерелација. Тематске јединице су засноване на теоријским објашњењима и поставкама комплексних, свеобухватних и међузависних система интеракције између корисника, објеката, концепта и контекста.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА И КОНТЕКСТ

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Аутори: Arenas Basabe Palacios

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ ФОРМУЛАР: ДИЈАГРАМСКЕ ПРОГРАМСКЕ ПЛАТФОРМЕ

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ, ПРОСТОР – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Настава на семинару подршка је раду на пројекту у Студију М01А – пројекат_Едукаторијум универзитета уметности у Београду.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ, ПРОСТОР – OДНОСИ И УТИЦАЈИ ФОРМУЛАР: ЕДУКАЦИЈА, УМЕТНОСТ, ПРОСТОР – OДНОСИ И УТИЦАЈИ

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Сиднеј, Аустралија | Фото © withsomegrace

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Семинар је конципиран као саставни део Студио Пројекта са истим тематским оквиром. Кроз серију дискусија и презентација, студенти ће имати прилику да продубе истраживачки приступ архитектонском пројектовању.
Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ ФОРМУЛАР: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ

MASA-A11012-01--STUDIO-M01A-SEMINAR-Djuric-01_o

Фото © ediphotoeye

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
ОГЛЕДАЛО ПРОГРАМА

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Упознавање студената са поступцима замене архитектонског програма, његове деформације, и утицаја промењеног архитектонског субјекта.

КУРИКУЛУМ: ОГЛЕДАЛО ПРОГРАМА ФОРМУЛАР: ОГЛЕДАЛО ПРОГРАМА
201516-MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR_VOJVODIC_o
Фото © Nick Meek

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Настава на семинару има за циљ развијање способности да се, кроз анализу и синтезу просторних и програмских садржаја, препознају посебности објеката образовања. Формирањем критичког става, истраживањем релевантних примера из савремене архитектонске праксе, студенти креирају пројектни оквир за даљи рад на пројекту.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Мотив из резервата Засавица | Фото © мр Александар Виденовић

СТУДИО М01А – СЕМИНАР:
РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Семинар је посвећен проширењу сазнања будућих пројектаната о потреби темељног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста, у интервенисању у конкретном простору и и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе и карактера променљивости непосредног, а посебно природног окружења у коме се пројектује и гради.

КУРИКУЛУМ: РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ ФОРМУЛАР: РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ КАО АРХИТЕКТОНСКИ КОНТЕКСТ