УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МАСА-А11011 Студио М01А – Пројекат

број шифра_______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201516_M01A_MILENKOVIC_o

Извор фотографије:www.mustang-wanted.com

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Пројектује се Центар за праћење климатских промена као савремена просторна и типолошка интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж Савских блокова на Новом Београду. Структура има за циљ да прошири утицај природног воденог и зеленог фонда и преклопи токове ‘средње брзине’ човековог кретања. Просторна интервенција се креће у дијапазону од дискретне реконструкције јавне површине, зеленила до значајнијих промена динамичности изабране урбане секвенце, а могући су и приступи пејзажног кода и ленд-арта.

КУРИКУЛУМ: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД ФОРМУЛАР: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД

MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Мотив из резервата Засавица | Фото © мр Александар Виденовић

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

У складу са Тематским оквиром задатка, који апострофира воду као градивни елемент и средство у пројектовању, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских корисних садржаја на локацији специјалног резервата природе и рамсарског подручја, у амбијенту доминирајуће натуралности и променљивости пејзажа.

КУРИКУЛУМ: ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА ФОРМУЛАР: ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC_o

Делиблатска пешчара | Фото © NASA

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ је проналажење просторног одговора модела образовања за “ванредне” ситуације у односу на просторно-програмске потенцијале аутономног контекста Делиблатске пешчаре. Задати контекст представља посебан изазов као зона смењивања екстремних ситуација, односно место јукстапозиције два „времена“ воде, њеног присуства и потпуног одсуства.

КУРИКУЛУМ: ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ФОРМУЛАР: ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Сиднеј, Аустралија | Фото © withsomegrace

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће радити на пројекту базена на обали Саве, развијајући разумевање простора који истовремено поседује карактеристике отвореног (ненаткривеног и неконтролисаног) и затвореног (наткривеног и контролисаног)
Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ ФОРМУЛАР: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности извођења аналитичког поступка у оквиру интердисциплинарног поља истраживања кроз пројектантски процес и технике пројектовања. Уочавање и разумевање сложености и разноврсности аспеката урбаног окружења, потреба и промена савременог друштва као и узрочно-последичних веза између савремених модела едукације и простора у којима се она одвија.
Студент се обучава да у односу на тематски оквир, кроз просторне и програмске анализе локације и анализе специфичности индивидуалних и друштвених потреба корисника, испита могућности и просторним решењем, афирмативним у односу на потенцијале локације, унапреди постојећу физиономију и атмосферу.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ФОРМУЛАР: ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
201516-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT_VOJVODIC_o
Фото © Jonathan Knowles

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕДУКАЦИЈА И ВОДА – АКАДЕМИЈА СПОРТА, АДА ЦИГАНЛИЈА

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Вода је заједнички именитељ врло широке палете спортова. Пројектовањем комплекса Академије спортова на води, савременим архитектонским вокабуларом, презентовати различите аспекте и могућности у реализацији трансфера знања и технологија као потпору тренажном и такмичарском сегменту, али и адекватној едукацији.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАЦИЈА И ВОДА – АКАДЕМИЈА СПОРТА, АДА ЦИГАНЛИЈА ФОРМУЛАР: ЕДУКАЦИЈА И ВОДА – АКАДЕМИЈА СПОРТА, АДА ЦИГАНЛИЈА

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Аутори: Arenas Basabe Palacios

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
МИКРО ГРАДОВИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Суперблок није део града чије значење може да се сведе на однос који успоставља са другим урбаним елементима, већ микро град где је однос спољашњости и унутрашњости растворен у представу минијатуре урбане сложености.
Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City

КУРИКУЛУМ: МИКРО ГРАДОВИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС ФОРМУЛАР: МИКРО ГРАДОВИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС

MASA-A11011-01--STUDIO-M01A-PROJEKAT-Djuric-01_o

Фото © ediphotoeye

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
POWER SWITCH : AМАМ И ДРУГО : ИНКУБАТОР ИТ ПРАКСИ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Рад у виртуелном простору , са оне стране интерфејса, у другом простору даје могућност промене појма просторног садржаја, едукације и рада, радног места и типологије

КУРИКУЛУМ: POWER SWITCH : AМАМ И ДРУГО : ИНКУБАТОР ИТ ПРАКСИ ФОРМУЛАР: POWER SWITCH : AМАМ И ДРУГО : ИНКУБАТОР ИТ ПРАКСИ