UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Jovana Zorić – Pijaca Bajloni, Beograd

STUDIO M02A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje. Praktična nastava se sastoji od rada na modelu, maketi, sopstvenog studentskog projekta modula M02 i identifikovanja eksperimentalnog, konceptualnog i prezentacionog karaktera arhitektonskog modela.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL FORMULAR: ARHITEKTONSKI MODEL

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Izvor fotografije: Etsy

STUDIO M02A – RADIONICA:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje. Praktična nastava se sastoji od rada na modelu, maketi, sopstvenog studentskog projekta modula M02 i identifikovanja eksperimentalnog, konceptualnog i prezentacionog karaktera arhitektonskog modela.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL FORMULAR: ARHITEKTONSKI MODEL

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-ABADIC

Izvor fotografije: GammaNine, obrada: Zoran Abadić

STUDIO M02A – RADIONICA:
VIBRATO

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Izrada arhitektonskog crteža i fizičkog modela kao “zvučnog zapisa” kretanja ljudi i posledice visoke frekventnosti protoka energije sa izraženom prostornom karakteristikom u odnosu na postavljenu temu radionice. Crtež i model se izrađuju u proizvoljnoj veličini i tehnici.

KURIKULUM: VIBRATO FORMULAR: VIBRATO

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Foto © Pavle Stamenović

STUDIO M02A – RADIONICA:
IZLOŽBA U 1 NA 1

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Nastavne aktivnosti koje se sprovode kroz radionicu su u vezi sa nastavom na seminaru: U 1 na 1: Arhitektura upotrebnog predmeta. Studenti će kroz radionicu koncipirati i sprovesti izložbu prototipa upotrebnog predmeta koji su prethodno kreirali tokom semestra.

KURIKULUM: IZLOŽBA U 1 NA 1 FORMULAR: IZLOŽBA U 1 NA 1

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC

Park Millenaris, Budimpešta | Foto © Aleksandar Videnović

STUDIO M02A – RADIONICA:
REMODELACIJA URBANIH ZELENIH OAZA – BGD – ČUBURSKI PARK

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Savladavanje veština projektovanja i brzog kreativnog reagovanja na konkretno zadatu temu izrade idejnog rešenja uređenja Čuburskog parka u Beogradu. Tema zadatka lokacijski i problemski prati temu Studio – projekta “Beogradska Čubura – (dis)kontinuitet grada”.

Zadatak se može tretirati u kontekstu projektovanja rešenja nekih od okolnih blokova, ali i nezavisno, kao zasebna urbana problemska celina. Zadatak predstavlja savremeno uređenje parka, u duhu novih tendencija tretiranja i korišćenja ozelenjenih gradskih površina, odnosno njihove jednovremene urbanizacije u kontekstu neposrednog okruženja.

KURIKULUM: REMODELACIJA URBANIH ZELENIH OAZA – BGD – ČUBURSKI PARK FORMULAR: REMODELACIJA URBANIH ZELENIH OAZA – BGD – ČUBURSKI PARK

201516_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-MILENKOVIC

STUDIO M02A – RADIONICA:
TERITORIJE I TRAJEKTORIJE

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Radi se o ‘instaliranju’ dijagrama kretanja elementa jednog (realnog, imaginarnog i tematizovanog) prostornog sadržaja u drugi (realni, imaginarni ili tematizovani) prostorni sadržaj projekcijom ‘in situ’ u zadatom vremenskom okviru.

KURIKULUM: TERITORIJE I TRAJEKTORIJE FORMULAR: TERITORIJE I TRAJEKTORIJE