UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra_______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

Cilj predmeta

Osnove rada na kursevima Master akademskih studija postavljene su kroz ravnotežu izbora Studija M01-A (M05), M02-A i M03-A (M07) koji pokrivaju različitost savremenog i inovativnog pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja.

Rad u studiju okružen je širokim stručnim interesovanjima arhitekture, urbanizma i tehnologija kao i saznanjima drugih naučnih disciplina. Sva sredstva se udružuju kako bi se formirala složena intelektualna celina koja apsorbuje razumevanje potreba savremenog društva. Obradom sve složenijih arhitektonskih zadataka podstiče se integralno razmišljanje kroz praktičan i teorijiski odgovor studenata na kompleksnost urbanog okruženja.

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MILENKOVIC

Alan Dun – Cycling | Foto © Neil Thayer

STUDIO M02A – SEMINAR:
10 ARHITEKTONSKIH KONCEPCIJA KINETIČNOSTI

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu filozofsko-estetskih i prostorno-programskih elemenata od značaja za istraživački projekat u kojem se kinetičnost pojavljuje kao polazni funkcionalni zahtev. Teorijska nastava podeljena je u tri celine koje se odnose na metodološki, fenomenološki i tipološko-morfološki aspek projekta dok je praktični deo nastave usmeran na studije slučaja u kojima preovladavaju tehnološki aspekti projektantske koncepcije.

KURIKULUM: 10 ARHITEKTONSKIH KONCEPCIJA KINETIČNOSTI FORMULAR: 10 ARHITEKTONSKIH KONCEPCIJA KINETIČNOSTI

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-CAGIC-MILOSEVIC

Kai Ziehl – Into the Light | Foto © Kai Ziehl

STUDIO M02A – SEMINAR:
BITNOSTI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Težišna orijentacija seminara je da studentima omogući proširenje znanja o složenim principima projektovanja kroz analizu i razumevanje uticajnih faktora u izboru projektanskog pristupa i procesu donošenja odluka tokom projektantaskog procesa. Studio-Seminar u odnosu na Studio-Projekat postavljen je kao istraživački i teorijski deo rada sproveden kroz različite metode i pristupe analitici koja prethodi i prati rad na izradi arhitektonsko-urbanističkog projekta, a materijalizuju se kroz elaborat čiji je ishod određen karakterom programa na predmetu Studio M02A projekat – INTERPOLACIJA.

KURIKULUM: BITNOSTI FORMULAR: BITNOSTI

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-ABADIC

Izvor fotografije: GammaNine, obrada: Zoran Abadić

STUDIO M02A – SEMINAR:
MESTA

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Seminar “Mesta” otkriva različita tumačenja posebnih mesta, prostornih i programskih karakteristika i ukupnog potencijala koja imaju prilikom definisanja specifičnih arhitektonskih modela.

Razumevanje i istraživanje pozicija, energija, fizionomija, orijentacija, komunikacija i frekvencija mesta kao stvarnih resursa i instrumenata za kulturološko unapređenje društva, standarda i sadržaja grada.

KURIKULUM: MESTA FORMULAR: MESTA

201516_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC

Hotel Marmara – Budimpešta | Foto © Andron Konyv, Budapest Modern, 2011.

STUDIO M02A – SEMINAR:
OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TKIVA – KONTEKST

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Upoznavanje studenata sa potrebom kvalitetnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta u intervenisanju u konkretnom prostoru i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze neposrednog okruženja u kome se projektuje. Izraženi ambijentalni konflikti, zatečena struktura, topografija terena, jaki gradski tranzitni pravci, funkcija sadržaja, ostaci retro privrednih delatnosti u prostoru, arhitektura pod delimičnom ambijentalno i spomeničkom zaštitom, samo su neki od aspekata koji se u ozbiljnoj meri moraju uvažavati pri projektovanju novog.

KURIKULUM: OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TKIVA – KONTEKST FORMULAR: OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG TKIVA – KONTEKST

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC

Izvor fotografije: Etsy

STUDIO M02A – SEMINAR:
REFRESH :CDO

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Radom kroz oblast ekonomskih mehanizama (arhitekture) studenti, kroz individualni rad, stvaraju zasebne prostorno-programske platforme kao intelektualno okruženje u kome raspravljaju polazišta za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: REFRESH :CDO FORMULAR: REFRESH :CDO

201415_MASA-A11011-01-07_STUDIO-M01A-PROJEKAT_SEMINAR_FOTIRIC_o

Foto © Anđelka Marković

STUDIO M02A – SEMINAR:
U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Seminar ima za cilj sticanje novih veština kroz arhitektonski postupak i jezik, optimalno usaglašen sa tehničkim i funkcionalnim zakonitostima i mogućnostima izrade predmeta/mobilijara, kao i realizaciju prototipa u realnim tehnološkim i tržišnim uslovima.

KURIKULUM: U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA FORMULAR: U 1 NA 1 – ARHITEKTURA UPOTREBNOG PREDMETA

201516_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-VUJA

Jovana Zorić – Pijaca Bajloni, Beograd

STUDIO M02A – SEMINAR:
URBANI GENERATORI : DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Dijagram je pojednostavljena i strukturirana vizuelna reprezentacija koncepata, ideja, konstrukcija, odnosa, statističkih podataka, anatomije itd. korišćena na svim poljima ljudske delatnosti da bi slikom pojasnila neku temu. Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: URBANI GENERATORI : DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME FORMULAR: URBANI GENERATORI : DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME