УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16
Списак студената за МАСА-11040 Изборни предмет 1 – У

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
04 МАСА-11040

Изборни предмет 1 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11040-01: Архитектура у контексту
2. МАСА-11040-02: Будућност града
3. МАСА-11040-03: Морфологија градских потеза
4. МАСА-11040-04: Просторна композиција
5. МАСА-11040-05: Уметничко обликовање јавних градских простора
6. МАСА-11040-06: Неформални раст града
7. МАСА-11040-07: Истраживање локације

Листа изборних предмета:

201516_MASA-11040-01-ARHITEKTURA-U-KONTEKSTU_o

Сегмент испитног елабората студенткиње Иване Вратоњић – Анализа примера: LAN, Париз

МАСА-11040-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Предмет се бави оспособљавањем студената за посматрање и разумевање архитектуре као резултанте утицаја окружења с једне стране, те утицаја човека са друге, као и разумевањем архитектуре као креативне снаге архитекте (ствараоца лепог) и његове делатности као споне између прошлости, садашљости и будућности.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

МАСА-11040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбаног дизајна истраживањем релација између архитектуре, урбаног дизајна и других области уметности – музике, сликарства, филма и књижевности. Резултат је интервенција на конкретном градском потезу у форми концепта и 3D приказа декомпозиције и композиције склопа.

КУРИКУЛУМ: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА ФОРМУЛАР: МОРФОЛОГИЈА ГРАДСКИХ ПОТЕЗА

201516_17.1_IP_Z.Djukanovic_J.Zivkovic

Илустрација: доц. Зоран Ђукановић

МАСА-11040-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Програм „Уметност у јавним градским просторима, Public Art & Public Space“ се бави оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава.

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА ФОРМУЛАР: УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА

©201516_MASA-11040-06-NEFORMALNI-RAST-GRADA_o

Фото © мр Бисерка Митровић

МАСА-11040-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Предмет упознаје студенте са значајем неформалног раста градова у глобалном, регионалном илокалном контексту, дајући основ за истраживање и креирање решења кроз специфичну теретско-искуствену платформу. Студенти бирају студије случаја, на којима ће проверавати теоретске моделе унапређења неформалних урбаних заједница и могућности интегрисања у савремени урбани контекст.

КУРИКУЛУМ: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА ФОРМУЛАР: НЕФОРМАЛНИ РАСТ ГРАДА

МАСА-11040-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – У:
ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ФОРМУЛАР: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ