УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Врста и ниво студија

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно-уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Друштвено-хуманистичке науке;
  • Уметност.

Линије усмерења - модули

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:

Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

Брошура МАС Архитектура – Урбанизам

Prezentacija_MAS_Arhitektura–Urbanizam_(MASA-U)

Циљеви студијског програма

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма, архитктонских технологија и архитектонског конструктерства.

Професионално оспособљавање архитекте усмереног профила, који има способности интегралног проблемског приступа широком спектру послова актуелне архитектонске и урбанистичке праксе и посебно продубљеног деловања у појединим областима у складу са специфичностима усмерења.

Стицање професионалне квалификације, улазног основа за стицање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у областиархитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког и просторног планирања,реализације архитектонских објеката и архитектонског конструктерства, у зависности од усмерења.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима, едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине и другим делатоностима. Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Исход процеса учења

Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење архитектонском струком, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Завршетак мастер академских студија архитектуре у складу са легислативом европске уније и Србије квалификује завршеног студента за позив архитекте.

Стечена диплома на мастер академским студијима архитектуре омогућава завршеним студентима и даље образовање на специјалистичким и докторским студијама архитектуре, урбанизма и другим сродним областима.

Стечени академски назив

Мастер инжењер архитектуре – Архитектура
Мастер инжењер архитектуре – Урбанизам
Мастер инжењер архитектуре – Архитектонске технологије
Мастер инжењер архитектуре – Архитектонско конструктерство

Услови за упис на студијски програм

Завршене одговарајуће основне академске студије првог степена, остварено најмање 180 ЕСПБ и положен пријемни испит.

Кандидати који су завршили основне студије из друге области полажу диференцијалне испите у складу са посебним програмом.

Студијски програм

Више информација о студијском програму Мастер академских студија Архитектура (2015/16) можете наћи овде: