УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ8 МАСА-АТ11014

СТУДИО М01АТ – Радионица

Листа изборних радионица:

MASA-AT11014-01-02-STUDIO-M01AT-RADIONICA_B.Zegarac_o

Фото: Бранислав Жегарац

АТ8. МАСА-АТ11014-01: СТУДИО М01АТ – РАДИОНИЦА – 01
ПРОЈЕКАТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА КУПАТИЛА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Радионица је превасходно намењена студентима који су током летњег семестра радили на пројекту стабмено-пословног објекта у Београду. Она представља нставак процеса учења пројектовања и материјализације објекта на конкретној локацији, уз поштовање урбанистичко-техничких услова и важеће законске регулативе.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКАТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА КУПАТИЛА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКАТ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА КУПАТИЛА

MASA-AT11014-01-02-STUDIO-M01AT-RADIONICA_SUDIMAC_o

Фото: доц. мр Будимир Судимац

АТ8. МАСА-АТ11014-02: СТУДИО М01АТ – РАДИОНИЦА – 02
SPLISH SPLASH

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Задатак радионице је израда архитектонског пројекта фасадног елемента, чиме се код студената развија архитектонска способност за пројектовање иновативних и футуристичких фасада и њихова интерпретација уз примену разлицитих теоријских и рачунарских метода.

КУРИКУЛУМ: SPLISH SPLASH ФОРМУЛАР: SPLISH SPLASH