УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ6 МАСА-АТ11011

СТУДИО М01АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT_SUDIMAC_o

Фото: доц. мр Будимир Судимац

АТ6. МАСА-АТ11011-01: СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ – 01
GREEN WALL ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем савремених схватања едукације у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно динамичног технолошког развоја вегетационих зидова.

КУРИКУЛУМ: GREEN WALL ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ФОРМУЛАР: GREEN WALL ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

MASA-AT11011-01-02-STUDIO-M01AT-PROJEKAT_B.Zegarac_o

Фото: Бранислав Жегарац

АТ6. МАСА-АТ11011-02: СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ – 02
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се  упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА