УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте
Коначни спискови студената и распоред сала по изборним предметима: МАСА-АТ12011: СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ14 МАСА-АТ12011

СТУДИО М02АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201314_M5.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o1

Барселона, Torres-Agbar Building
Фото: А. Крстић-Фурунџић

АТ14. МАСА-АТ12011-01: СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ – 02
ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ГРАДСКИ ХОТЕЛ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ задатка је да студенти кроз процес пројектовања упознају и истражују концепте енергетски и еколошки одрживих објеката. Акцент је на функционалним решењу објекта, као и материјализацији омотача објеката ниске енергетске потрошње уз потенцирање креативности у истраживању функционалних и обликовних перформанси и техничких решења енергетски ефикасних структура које резултују и авангардним решењима. У том смислу даје се важност конципирању и разради архитектонских детаља омотача објекта и изради модела на различитим нивоима пројекта, уз употребу одговарајућих софтвера.

КУРИКУЛУМ: ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ГРАДСКИ ХОТЕЛ ФОРМУЛАР: ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ ГРАДСКИ ХОТЕЛ

201415_MASA-AT12011-01-M02A_o

Извор фотографије: Augmented Reality Contact Lens

АТ14. МАСА-АТ12011-02: СТУДИО М02АТ – ПРОЈЕКАТ – 02
MISSION IN(M)POSSIBLE – ЗЕЛЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Пројектовање музејског објекта служи као програмски основ за адекаватно упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког пројектовања, развијање способности прикупљања информација и савремених могућности изградње објеката уз корелацију технологије и архитектуре. Реализација пројекта музејског објеката обухвата широк спектар архитектонских вештина које доводе до једног од доминантних пројектантских праваца будућности: одрживог пројектовања. Истраживањем структурних, функционалних и енергетских захтева које ови специфични објекти имају, студенти се уче примени иновативних и одрживих архитектонских компоненти и њиховој интеграцији у изграђено окружење. Студентски рад је усмерен на истраживање и иновације најновијих технологија и њиховом интеракцијом, нудећи равнотежу између примењених истраживања и пројектовања.

КУРИКУЛУМ: MISSION IN(M)POSSIBLE – ЗЕЛЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА; МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ ФОРМУЛАР: MISSION IN(M)POSSIBLE – ЗЕЛЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА; МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ