УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

Листа изборних радионица:

MASA-A11013-01-07-STUDIO-M01A-RADIONICA_Zoran-Abadic_o

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 01
СУВЕНИР

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ радионице је израда физичког модела, просторног фрагмента или елемента по личном избору одабраног са студијског путовања у Грацу, којим се иницира, дефинише и гради однос онога шта се представља и онога коме се одабрано дарује.
Радионицом се увежбава тумачење, опажање, апстраховање и директност намере.
Модел се израђује у величини одређеној максималним просторним границама у 1:1 по x, y, z осама, димензија 15 / 15 / 15 цм.

КУРИКУЛУМ: СУВЕНИР ФОРМУЛАР: СУВЕНИР

201415_MASA-A11013-01-07-STUDIO-M01A-RADIONICA-nikezic_o

 

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 02
ECO_EDU MOBILE

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Циљ је испитивање могућности превођења задате теме “ECO_EDU” у оквир медија, односно
успостављање везе архитектуре и преносивих формата текстуалног, аудио-визуелног или перформативног садржаја.

КУРИКУЛУМ: ECO_EDU MOBILE ФОРМУЛАР: ECO_EDU MOBILE
MASA-A11013-01-07-STUDIO-M01A-RADIONICA_Videnovic_oФото: мр Александар Виденовић – Градски парк, Беч, Aустрија

 

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 03
РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – ЧУБУРСКИ ПАРК У БЕОГРАДУ

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на конкретно задату тему израде идејног решења уређења Чубурског парка у Београду. Тема задатка локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта “Београдска Чубура – (дис)континуитет града”.

Задатак се може третирати у контексту пројектовања решења неких од околних блокова, али и независно, као засебна урбана проблемска целина. Свакако се као циљ намеће савремено уређење парка, у духу нових тенденција третирања и коришћења озелењених градских површина, односно њихове једновремене урбанизације у контексту непосредног окружења. Наглашава се потреба за разумним очувањем постојећег квалитетног зеленила и задовољавањем функција које треба да садрже модерно осмишљене оазе релаксације у урбаним срединама.

КУРИКУЛУМ: РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – ЧУБУРСКИ ПАРК У БЕОГРАДУ ФОРМУЛАР: РЕМОДЕЛАЦИЈА УРБАНИХ ЗЕЛЕНИХ ОАЗА – ЧУБУРСКИ ПАРК У БЕОГРАДУ
logo_bienalle_o

 

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 04
ВЕНЕЦИЈАНСКО БИЈЕНАЛЕ – РАЗГОВОРИ О АРХИТЕКТУРИ 2014

Наставник:
арх. Иван Рашковић, доцент

Пројектантска радионица је организована као посета 14. Венецијанском бијеналу архитектуре. Тема овогодишњег бијенала, под називом “Основе”, обрађује основне елементе који дефинишу архитектуру и њихове међусобни односе и утицаје, као и односе са културном, друштвеном и интелектуалном историјом, теоријом и контекстом који су од значаја за формирање организованог простора. Циљ радионице је развијање критичког става према презентацији архитектуре и утицајним факторима историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре.

КУРИКУЛУМ: ВЕНЕЦИЈАНСКО БИЈЕНАЛЕ – РАЗГОВОРИ О АРХИТЕКТУРИ 2014 ФОРМУЛАР: ВЕНЕЦИЈАНСКО БИЈЕНАЛЕ – РАЗГОВОРИ О АРХИТЕКТУРИ 2014

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 05
ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Mедиј и пројекат
Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, кроз
истраживање и избор одговарајуће графичке интерпретације, усклађене са концептом
пројектанског решења и циљем презентације пројекта.

КУРИКУЛУМ: ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ ФОРМУЛАР: ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР – ПОСЕБНЕ ТЕМЕ

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Фото: Павле Стаменовић

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 06
ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Наставне активности које се спроводе кроз радионицу су у вези са наставом на семинару: У 1 на 1: Архитектура употребног предмета. Студенти ће кроз радионицу конципирати и спровести изложбу прототипа употребног предмета који су претходно креирали током семестра.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1 ФОРМУЛАР: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1
RADIONICA-MILENKOVIC-218_o Фото: @igorsjeverac

А8. МАСА-А11013-01: СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА – 07
ЛИНИЈЕ И ТЕРИТОРИЈЕ

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Инсталирати геометријски оквир једног (реалног, имагинарног, тематизованог) просторног садржаја у
други (реални, имагинарни, тематизовани) просторни садржај сале 218, АФ Београд.

КУРИКУЛУМ: ЛИНИЈЕ И ТЕРИТОРИЈЕ ФОРМУЛАР: ЛИНИЈЕ И ТЕРИТОРИЈЕ