УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Листа изборних радионица:

201415_MASA-A12013-01-07-STUDIO-M02A-RADIONICA_Abadic_o

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 01
ПРОФИЛ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Препознавање изразите специфичности, посебности карактера личног у општем кроз представљање профила архитектонским инструментима, речима и сликом.
Резултат радионице је документација профила студената – будућих архитеката за потребе виртуелног представљања.

Садржај :
1. Речи, текст до 1000 карактера
2. Слика, визуелизација формата А4

КУРИКУЛУМ: ПРОФИЛ ФОРМУЛАР: ПРОФИЛ

201415_MASA-A12013-01-M02A-RADIONICA_Videnovic_o

Фото © А. Виденовић

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 02
ТРЕТМАН ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У АКТИВИРАЊУ ГРАДСКИХ БЛОКОВА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на конкретно задату тему израде идејног решења уређења партерних површина. Тема задатка локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта: “Активирање просторних потенцијала градског блока”. Циљ је савремено уређење пешачких праваца и места окупљања унутар предметног блока, у духу савремених тенденција коришћења јавних градских површина. Подразумева се задовољавање функција које треба да садрже оазе релаксације, уз обезбеђивање логичних праваца кретања и атрактивних места задржавања или окупљања корисника. Задатак је у распону од идеје на нивоу градског блока, до дизајна урбаног мобилијара.

КУРИКУЛУМ: ТРЕТМАН ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У АКТИВИРАЊУ ГРАДСКИХ БЛОКОВА ФОРМУЛАР: ТРЕТМАН ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У АКТИВИРАЊУ ГРАДСКИХ БЛОКОВА

201415_MASA-A12013-01-M02A-RADIONICA_Vuja_o

Фото © Љубица Арсић

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 03
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта модула М02 и идентификовања експерименталног, концептуалног и презентационог карактера архитектонског модела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ ФОРМУЛАР: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

201415_MASA-A12013_STUDIO-M02-RADIONICA_Rajkovic_o

Игор Рајковић – цртеж

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 04
СКЕЧБУК – УКОРИЧЕНЕ МИСЛИ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Дизајн корице семинарског рада.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – УКОРИЧЕНЕ МИСЛИ ФОРМУЛАР: СКЕЧБУК – УКОРИЧЕНЕ МИСЛИ

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Источна капија Београда, изграђено 1976.

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 05
НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

Наставник:
др. Ђорђе Стојановић, доцент

Израда макете на основу реконфигурације волумена постојећег објекта Источна капија Београда

КУРИКУЛУМ: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА ФОРМУЛАР: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА
201415_MASA-A12013-01-M02A-RADIONICA_Fotiric_oLeisure Superlith Nine, 2013 | © Miles Gertler

А16. МАСА-А12013-01: СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА – 06
ПЛАКАТ – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Одабир кључних делова пројекта и њихово позиционирање на финалном плакату, у циљу скретања пажње на суштину пројекта. Рад конципирати тако да са минималним бројем потребних информација афирмише пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПЛАКАТ – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ ФОРМУЛАР: ПЛАКАТ – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ