UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente
Konačni spiskovi studenata i raspored sala po izbornim predmetima: MASA-A12011: STUDIO M02A – PROJEKAT

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2014/15
I godina – 2. semestar

MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

Tematski okvir studijske celine:
Društvo, grad i arhitektura

Odnos grada i arhitekture je, u okvirima ukupnog kompleksa nastave, izdvojen u drugi semestar master akademskih studija kao posebna oblast istraživanja. Sadržaj predmeta rada postavljen je kao složen projektantski problem i nivo u kome studenti samostalno razvijaju sve šire programske platforme razmatranja arhitekture.

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Poslovanje, administracija, trgovina, ugostiteljstvo i rekreacija jesu samo neki od sadržaja kojima se formuliše viša struktura sa odlikama gradskog centra i javnih prostora u meri posebnih studijskih programa…

pročitaj više

Lista izbornih projekata:

201415_MASA-A12011-01-M02A_o

STUDIO M02A – PROJEKAT:
NOVA SINTEZA, Blok Kičevska – Hadži Đerina – Golsvortijeva i prostor Kalenić pijace

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Javni prostor post-tranzicionog grada nalazi se u kretanju između formalnog regulativnog(simboličkog) označavanja do onog što predstavlja nužni ostatak.
Arhitektonski program i prostornost imaju ulogu da selekcijom uticaja izvrše neku vrstu ponovne sintetizacije javnog prostora, nove konstelacije, koja je više polazište za buduću situaciju nego zaključak prošlog. Nova sintetika se uspostavlja kroz postupak istraživanja arhitektonskog programa i prostora u post tranzicionom gradu kao i odnosa između otvorenog javnog i unutrašnjeg arhitektonskog prostora, korelaciju arhitektonskih programa različitog stepena javnosti.

KURIKULUM: NOVA SINTEZA, Blok Kičevska – Hadži Đerina – Golsvortijeva i prostor Kalenić pijace FORMULAR: NOVA SINTEZA, Blok Kičevska – Hadži Đerina – Golsvortijeva i prostor Kalenić pijace

201415_MASA-A12011-02-M02A_o

New Babylon – Constant Nieuwenhuys: https://newhumanist.org.uk

STUDIO M02A – PROJEKAT:
URBANI GENERATORI : PIJACA BAJLONI I SUBURBANI BEOGRAD

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Urbani generatori predstavljaju koncept u kome se ideja objekta zamenjuje idejom urbanog pojačivača, arhitekturom koja je sposobna da sjedini i pojača urbanost prostora. Prostor tada nije predodređen funkcijom već je pre razvijen kroz tenzije,raznovrsnost i slojevitost. Ovo je prigodan pojam za stanovište po kojem je moguće osmisliti meru zajedničkog prostora koji bitno utiče na dalju urbanizaciju i fizionomiju grada. Pravi ishod ovog istraživanja je stvaranje novih i nužno sinkretičkih arhitektonskih tipova i modela. Sam sadržaj ovih hibridnih stanja našeg svakodnevnog života lokalizovan je na pijacu sa drugim, najraznovrsnijim sadržajima.

KURIKULUM: URBANI GENERATORI : PIJACA BAJLONI I SUBURBANI BEOGRAD FORMULAR: URBANI GENERATORI : PIJACA BAJLONI I SUBURBANI BEOGRAD

STUDIO M02A – PROJEKAT:
INTERPOLACIJA

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Tematski okvir – Grad i arhitektura.
Značaj i uticaj arhitekture u različitim kontekstualnim sistemima.
Prostorni okvir – po izboru studenta jedna od dve lokacije u Beogradu:
1. segment bloka u između ulica Kraljevića Marka, Jug Bogdanove i Crnogorske
2. segment bloka u između ulica Bulevara Despota Stefana, DŽ. Vašingtona i Drinčićeve
Sadržaji su, po izboru, iz tipoloških oblasti prostora namenjenih javnom korišćenju.
Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala
lokacije, arhitekturom i sadržajima.

KURIKULUM: INTERPOLACIJA FORMULAR: INTERPOLACIJA

201415_MASA-A12011-04-M02A_o

Savamala, interpolacija, studentski rad

STUDIO M02A – PROJEKAT:
AKTIVIRANJE PROSTORNIH POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka. U okruženju istorijskih ambijenata Savamale u Beogradu, tretira se u urbanističko – arhitektonskom smislu jedan donjogradski blok, uokviren podužnim savskim pravcima i poprečnim sekundarnim vezama. Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom – višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana. U okviru studija, proces projektovanja prati teoretska nastava u vidu seminara sa sličnom tematikom.

KURIKULUM: AKTIVIRANJE PROSTORNIH POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA FORMULAR: AKTIVIRANJE PROSTORNIH POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Istočna kapija Beograda, izgrađeno 1976.

STUDIO M02A – PROJEKAT:
NOVE KAPIJE BEOGRADA

Nastavnik:
dr. Đorđe Stojanović, docent

Rad u studiju počinje analizom postojećeg objekta “Istočne kapije Beograda”, a potom će svaki student imati mogućnost da sopstvenu projektantsku strategiju usmeri prema jednom od dva oprečna scenarija: izgradnji novog objekta na ovoj lokaciji ili rekonstrukciji tri postojeće kule od kojih svaka ima 28 spratova i sadrži 190 stambenih jedinica. U oba slučaja zadatak je da se isprojektuje višenamensko izgrađeno okruženje koje karakteriše mogućnost izbora, raznolikost i fleksibilnost.

Više informacija:
http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: NOVE KAPIJE BEOGRADA FORMULAR: NOVE KAPIJE BEOGRADA

201415_MASA-A12011-06-M02A_o

Hans Palmboom, dokumentarna fotografija

STUDIO M02A – PROJEKAT:
ČETIRI BLOKA I NARODNA BANKA. Neprincipijelne programske koalicije

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Dinamika savremenog života u gradu uslovljava specifične arhitektonske pristupe unutar guste urbane matrice, koji rezultiraju superponiranjem raznorodnih sadržaja.
Četiri bloka, uokvirena ulicama Njegoševom, Beogradskom, Nemanjinom i Svetozara Markovića, prepoznata su kao prostorni okvir koji ima potencijal za razvoj višenamenskog gradskog centra što podrazumeva programsku hibridnost.

KURIKULUM: ČETIRI BLOKA I NARODNA BANKA. Neprincipijelne programske koalicije FORMULAR: ČETIRI BLOKA I NARODNA BANKA. Neprincipijelne programske koalicije

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Montaža: Igor Rajković

STUDIO M02A – PROJEKAT:
RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Rekreacija – memorija mesta – asocijacija – dimnjak – reper – kontekst.
Uočavanje i razumevanje složenosti urbanog okruženja predložene lokacije – Beogradski pamučni kombinat. Definisanje rekreacije u funkciji hibridnog gradskog centra i njeno tumačenje putem razmišljanja kroz skicu.

KURIKULUM: RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja FORMULAR: RE:KREIRANJE DIMNJAKA – umetnost oživljavanja

201415_MASA-A12011-08-M02A_o

Foto: Zoran Abadić

STUDIO M02A – PROJEKAT:
GRADSKO KUPATILO

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, vanredni profesor

Gradsko kupatilo kao fragment strukture ili deo infrastrukture grada. U odnosu na prostorni okvir, testira se kontekst za potencijal unapređenja savremenog života u gradu. Kupatilo se može tumačiti sa aspekta individualizacije i oslobađanja od gradskog pritiska. Na nivou plana, zadatak je ispitivanje i karakterizacija odnosa privatnog i javnog kroz univerzalne i specifične arhitektonske elemente, geometriju, volumen, površinu…i elemente prirode, vode, vazduha, svetla… Stvaranje standarda, ličnog u opštem, se istražuje i ostvaruje od sasvim malih intervencija do prostornih u razmeri okruženja. Radi se o podršci savremenom modelu življenja i dnevne total utilitarnosti.

KURIKULUM: GRADSKO KUPATILO FORMULAR: GRADSKO KUPATILO