UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2014/15
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu master projekta podizati u periodu od 30. juna do 02. jula 2015. godine, do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Studijski program

Pregled modula i kurseva za 2014/15. godinu:

Modul M3 – Opšte nastavne oblasti – tehničko-tehnološke nauke

Kurs M3.1. Savremene tehnologije u projektovanju i građenju

KURIKULUM: M3.1. SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU FORMULAR: M3.1. SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

Kurs M6A.1. Studio

Kurs M6A.2. Seminari

Usmerenje U – Urbanizam

Kurs M6U.1. Studio
Kurs M6U.2. Seminar 1 – Prostorni i održivi razvoj
Kurs M6U.3. Seminar 2 – Metode i tehnike planiranja
Kurs M6U.4. Seminar 3 – Urbana ekonomija
Kurs M6U.5. Seminar 4 – Planiranje socijalnog razvoja

Usmerenje AT – Arhitektonske tehnologije

Kurs M6AT.1. Studio

Kurs M6AT.2. Seminari


Modul M7 – Projektantska radionica

Kurs M7.3. Radionica 3


Modul M8 – Izborni modul

Kurs M8.3. Izborni predmet 3

Modul M9 – Master projekat

Kurs M9.1. Teza
Kurs M9.2. Projekat

Dokumenti

Više informacija o studijskom programu Master akademskih studija – Arhitektura (2014/15) možete naći ovde: