УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.

Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.

На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Курс М4.6. – Семинар 5
Технологија и реализација
Циљ наставе је теоретска и практична основа за ефикасно управљање подухватима у архитектонској пракси уз примену стандардних методологија, техника и алата за планирање, праћење и контролу пројекта у фази пројектовања и грађења објеката.
Припрема студенте за финансијско праћање инвестиционог подухвата, као што су процене коштања, као и израде разних врста калкулација у својству пројектанта или извођача радова. Такође је обухваћена и област нуђења и уговарања радова.
Упознавање студената са проблематиком експлоатације објеката и поступцима обнављања и одржавања, као и економским аспектом употребног века објекта. Циљ је такође оспособљавање за руковођење процесима одржавања (и другим) у току експлоатације.

M4_2_Biserka_Mitrovic

М4.6. Семинар 5 – Технологија и реализација

УРБАНА ОАЗА

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основ наставе на изборном предмету је истраживање и пројектовање архитектонских елемената који доприносе смањењу екстремних природних и створених утицаје на конфор и зону угодности боравка људи у различитим климатским срединама. Током семинара испитиваће се начини заштите, обликовни и технолошки потенцијали појединих врста заштите као одговор на изазове одрживог света. Настава на изборном предмету има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања упозна са савременим системима заштите, основним принципима пројектовања и могућим начинима интегрисања у урбану структуру као део процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или простора. Кроз анализу различитих концепата истраживаће се могућности стварања интегративних система као делова структуре објеката као и система који дозвољавају лако рашчлањавање у сврху поновне употребе и рециклаже.

Facebook страна: https://www.facebook.com/urbana.oaza.7
Android апликација: http://www.appcatch.com/app_urbana_oaza-373267.html

НОВО КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОАЗА НОВО Формулар записника за оцењивање: УРБАНА ОАЗА НОВО Упутство за портфолио: УРБАНА ОАЗА