УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (03.02.2014.)

Спискови студената и распоред сала за М8.2. Изборни предмет 2

Напомена: термин изборног предмета САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ код проф. др Александре Крстић-Фурунџић је понедељак, сала 217 Рачунарски центар, 14.15-16.00 часова.

Модул М8 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул представља секундарни теоретски модул наставе на master студијама. Циљ наставе је стицање одређеног фонда првенствено теоретских знања као допуне или продубљивања материје усмерења. Студент може бирати курсеве из понуде семинара са 1. семестра које није прослушао уз пројекат, семинаре са пројеката истог или другог усмерења (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ), посебне изборне курсеве из факултетске понуде, као и одговарајуће курсеве из понуде других факултета.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се висок ниво интересовања студента за изабране теме.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.2. – Изборни предмет 2, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Christian-Boltanski-Classe-terminale-du-Lycee-Chases-en-1931-1987

Christian Boltanski, Classe terminale du Lycee Chases en 1931, 1987

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ARTIST’S BOOK (УМЕТНИКОВА КЊИГА)

Наставник:
др Мариела Цветић, ванредни професор

Изборни предмет прве године мастер студија нуди студентима могућност да истражују и професионално креирају специфичну врсту уметничке форме Artist’s Book. Поред завршеног рада студенти имају и обавезу текстуалног образложења рада. Artist’s Book, уметникова књига је уметничка форма настала и развијена у свим уметничким правцима двадесетог века: од авангарде, постмодерне до уметности у доба културе. И као идеја и као форма, уметничка књига је ауристички објекат пер се која преиспитује ауторски концепт. То је концептуализација саме књиге која укључује у себе еклектицизам техника и уобичајених репродуктивних медија (монопринти, компјутерски цртежи, руком рађени цртежи), пре свега монтажу и колаж као повезивање хетерогеног материјала у знацечски поредак. Може да постоји као књига концепт, као књига од ручно рађеног папира, књига скулптура или DVD књига. Популарност ове форме је, стога, у вези са великом флексибилношћу и варијацијама које форма уметникове књиге има.

НАПОМЕНА: ове године се изборни предмет одвија у сарадњи са Факултетом ликовних уметности и графичком одсеком. Максималан број студената са Архитектонског факултета је 10. Након завршеног семестра предвиђена је заједничка изложба у Галерији Факултета ликовних уметности.

КУРИКУЛУМ: ARTIST’S BOOK (УМЕТНИКОВА КЊИГА) НОВО Формулар записника за оцењивање: ARTIST’S BOOK (УМЕТНИКОВА КЊИГА)

201314_M8.2_MRBlagojevi__ilustracija_o

Сецесија – прочеље зграде Друштва за улепшавање Врачара на Цветном тргу, арх. Милан Антоновић
Фото: М. Ротер Благојевић

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ – ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Кроз наставу ће бити сагледане опште карактеристике и домети архитектуре у Србији у 19. и почетком 20. века кроз упоредну анализу друштвених, културних и уметничких промена у Европи и Србији и њиховог утицаја на архитектуру. Студенти ће се кроз самостална проучавањa појединих тема упућивати у истраживање на терену и у архивима, коришћење извора из литературе, као и на критичко тумачење појединих праваца, појава, деловања појединих аутора и анализу реализованих дела.

Циљ предмета је да се студенти кроз предавања и самостална истраживања ближе упознају са најзначајнијим градитељима у Србији у 19. и почетком 20. века и њиховим делима како би развили свој критички суд о архитектонској баштини у Србији у односу на опште европске токове.

НОВО КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ – ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ – ОД КЛАСИЦИЗМА ДО СЕЦЕСИЈЕ

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА ЗА АРХИТЕКТЕ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Настава на овом предмету заснована је на идеји да постављањем питања која подстичу на размишљање студенти развијају способност критичког размишљања, јасног разумевања сопствених ставова о архитектури, као и вештине читања и писања. Архитекти су кроз целу историју тежили да остваре сан о „комплетној грађевини“, вековима трагајући за синтезом и измирењем између форме и функције, традиције и иновације, контекста и грађевине, уметности и инжењерства. Архитектура је испуњена дијалектиком и решавањем односа међу супротностима, као што су: пуно и празно, светлост и сенка, унутрашњост и спољашњост, покрет и мировање, овојница и отвор, природно и направљено, и не може се бирати једно од та два јер су оба пола потребна и неопходна. Пратећи овакав концепт дијалектике, студенти међусобно дискутују и расправљају уз помоћ аргумената који подржавају њихово мишљење. Зато је овај курс постављен око главних тема у архитектури које имају више тачака посматрања и веома су релевантне за дисциплину данас. Покушаћемо заједно да одговоримо на питања: Која је најзначајнија грађевина у целој историји архитектуре и зашто? Шта за архитектуру има мању/већу/највећу улогу или значај? Шта је најургентнија тема у архитектури данас? Како дисциплина архитектуре може да се мења у будућности? Уз помоћ ових и сличних питања, дијалектике као организационе структуре курса и дебата на часу као оперативног метода, очекује се код студената развој способности за уочавање различитих путања архитектонског размишљања данас и кроз историју.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА ЗА АРХИТЕКТЕ НОВО Формулар записника за оцењивање: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА ЗА АРХИТЕКТЕ

201314_M8.2_Branko-Pavic_ilustracija-(1)_o

Фрејм из испитнe анимације, студент Наташа Станаћев, Дигитална анимација – курс 2, 2008. год.

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

Тема Курса 2 из Дигиталне анимације су објекти и бића која се крећу кроз флуиде. Обухваћене су две области дизајна, моделовања и методе анимације. Прва је моделовање „чврстих“, недеформабилних објеката. Тип анимације је анимација повезаним кључевима и анимација по путањи. Друга област је моделовање органских и природних форми. Анимација је применом деформера и морфинга. Изучавају се примене текстура и основе фотореалистичног рендеринга. Настава се изводи у софтверу Autodesk Softimage који спада међу водеће апликације за 3D карактер анимацију, визуелне ефекте, визуелизације и видео игре. Обука у овако комплексном софтверу кандидатима даје веома широк опсег знања примењив у различитим дисциплинама – од филмске и рекламне индустрије, индустрије видео игара, архитектонских визуелизација и анимација до научно истраживачких пројеката и самосталних уметничих радова.

НОВО КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2 НОВО Формулар записника за оцењивање: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА – КУРС 2

kurs_thumb_1

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 – Причање прича (Storytelling)

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Циљ предмета је развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима из историје архитектуре и цивилизације. Специфично се развијају вербалне способности везане за нову комуникативну стратегију у енглеском језику storytelling тј. како испричати причу.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 НОВО Формулар записника за оцењивање: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

201314_M8.2_Igor-Rajkovic_ilustracija_o

Степениште у кући за одмор. Кумбор, Црна Гора.
Аутор: Небојша Фотирић дипл.инж.арх.

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
НЕШТО ИЗМЕЂУ под_зид_плафон

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Циљ наставе је стицање нових практичних и теоретских знања која ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине. Акценат је стављен на прецизно дефинисање пројектантског процеса који прати пројекат од идејне фазе до реализације. Оваквим приступом новостечена знања добијају употребну вредност.

НОВО КУРИКУЛУМ: НЕШТО ИЗМЕЂУ под_зид_плафон НОВО Формулар записника за оцењивање: НЕШТО ИЗМЕЂУ под_зид_плафон
201314_M8.2_Ivan-kucina_foto
БКК1 Vien | Фото: Иван Куцина

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
НОВИ МОДЕЛИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

Наставник:
мр Иван Куцина, доцент

Овај изборни предмет окупиће трећу генерацију студената која ће се на посебан начин бавати анализом нових модела вишепородичног становања у свету. Прва генерација је издвојила обрадила и организовала према географским областима готово две стотине примера стамбених зграда изграђих од 2007 до 2012 године. Друга генераија је те примере анализирала кроз четрдестет дихотммијских парова, а ово генерација треба да их сагледа кроз односе различитих атрибута који се у тим паровима налазе. Циљ предмета је да се аналиички означе нови модели вишепородичног становања у свету и да се створи база подтака која ће коритити свима који пројектују стамбену архитектуру.

Студенти ће прегледати садржај блога у коме су архивирани обрађени модели вишепородичног становања. Из серије дихотомија које су коришћене за анализу моделапа одабраће пет до десет атрибута чије ће односе означити. Онда ће за одабрану групу атрибута пронаћи пет до десет примера вишепородични ће презентовати елаборат као кратко предавање током семстра и на крају поставити га на блог. У избор улаѕе следећи атрибути: генеричко и контекстуално квантитет и квалитет структура и процес ток и образац објекат и односи садржај и изглед стварно и идеално тешко и лако разумно и осећајно трајно и променљиво духовно и материјално хаос и ред део и целина отворено и затворено споља и унутра природно и изграђено јавно и приватно варга опште и појединачно правилно и неправилно формално и неформално спутано и слободно индивидуално и заједничко потребно и сувишно разуђено и уђено пуно и празно раскош и потреба.очигледно и скривено хај тек и ло тек идеја и реализација хомогено и хетерогено актуелно и виртуелно мала и велика.динамика и статика

http://newhousingmodels.blogspot.com

НОВО КУРИКУЛУМ: НОВИ МОДЕЛИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

201314_M8.2_DraganStamenovic_ilustracija_o

Фото: доц. Драган Стаменовић

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Тематска област наставе односи се на аспекте програма, структуре и функционалних решења сложених трговачких објеката, као посебне типолошке групе у оквиру јавних градских садржаја, који континуално утичу на битне програмске и просторне одлике урбаног ткива. Еволуција типолошких модела трговачких објеката, у свом савременом изразу, обухвата проширење њихове основне функције и синтезу са бројним садржајима који као резултат имају широку палету разноврсних архитектонско-урбанистичких решења.

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања из области која се односи на планирање и пројектовање објеката трговине као једног од типолошких модела у оквиру групе јавних објеката.
Теоретска настава је организована кроз предавања и дискусије у склопу теме која се обрађује. Током рада на изборном предмету студенти се опредељују за једну од тема која ће бити предмет истраживања и израде завршног рада.

Тежиште студентског задатка везано је за истраживања у оквиру ове тематске области, рада на анализи, тумачењу и програмско-просторној провери претпостављеног модела (решења) на конкретној локацији, по избору.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

1314_M8.2_VladimirMako_ilust_03_o

Akihisa Hirata, Blomberg paviljon, Tokio, Japan, 2011.

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са основама симболике и естетике у архитектури, разматрајући естетичке и симболичке дискурсе од антике до савременог доба.

Путем предавања се настоји да се систематски проуче и спознају утицаји који су условили развој симболичке и естетичке мисли у архитектури.
Двадесети век динамички интерпретира области симболичког и естетског у архитектури. Нова врста интерпретације може се посматрати као последица догађања на ширем теоретском плану и уобличења нових тумачења вредности симболичког и естетског у уметничкој креацији и утицају на посматрача. Као саставни део ових процеса, у двадесетом веку се јављају различите контрадикторности, сукоби и противуречни ставови ових тумачења. То се посебно осетило у области архитектонског стваралаштва. На шта је посебно утицало специфично повезивање симболизма и естетике у теоријама о уметничком стваралачком процесу. Обликовни квалитети, значења и друштвена улога архитектуре на тај начин су добили нове димензије и тумачења у односу на и идеје и ставове претходних епоха.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ НОВО Формулар записника за оцењивање: ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ НОВО Упутство за портфолио: ОСНОВЕ СИМБОЛИЧКЕ И ЕСТЕТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ

kurs_thumb_1

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2 (ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ)

Наставник:
др Милорад Рибар, редовни професор

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области пројектовања различитих врста пољопривредних објеката. Настава је конципирана тако да унапреди способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских проблема, имајући у виду специфичност раличитих окружења, просторних ситуација и технолошких захтева ове врсте објеката. Развијање сналажљивости студената у приступу решавања посебних проблема пројектовања. Студенти се подстичу да третирају реалне просторе, пројектују на конкретним моделима и у стварним ситуацијама.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

1314_M8.2_AnaNikezic_ilustracija_o

Lessons For Students In Architecture 1991 – Herman Hertzberger

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
RE_BIRTH – нови живот напуштених простора

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Разумевање сложености феномена напуштених простора у граду, посматраног са урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и друштвено-економског становишта, те испитивања потенцијала његове трансформације кроз оквир савременог начина живота.

КУРИКУЛУМ: RE_BIRTH – нови живот напуштених простора НОВО Формулар записника за оцењивање: RE_BIRTH – нови живот напуштених простора

201314_m8.2_branislavzegarac_ilustracija_o

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА: АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са актуелним проблемима у реализацији објеката са армирано бетонском и челичном носећом конструкцијом, као и са завршим радовима, савременим грађевинским материјалима и производима који се примењују у извођењу објеката високоградње. Знања која стичу на овом предмету треба да им омогуће сналажење у пракси у процесу реализације и праћења пројекта (стручни и пројектантски надзор).

НОВО КУРИКУЛУМ: РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА НОВО Формулар записника за оцењивање: РЕАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

201314_M8.2_G.Milosevic_ilustracija_o

Bishop Edward King Chapel, Niall McLaughlin Architects, 2013.
Фото: Denis Gilbert

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА

Наставник:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

У току рада на предмету РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА биће посебно посвећена пажња формирању три велике религије; јудеизма, хришћанства и ислама и њиховим међусобним релацијама, у појединачним и збирним елементима архитектуре. Пажња студената биће усмерена и ка тумачењу утицаја ових религија у стварању културног миљеа и појединих историјских прекретница ове три велике конфесије, као и њихов међусобни утицај на издвајање заједничких елемената у обликовању форме и стила у архитектури. Посебно ће се студенти упознати и са компаративним истраживањима и анализама које се односе на установљавање облика и симболике сакралне архитектуре. У интерактивном раду са студентима требало би да се отворе питања везана за порекло сакралне архитектуре, као и са савременом методологијом и приступом у њиховом пројектовању.

НОВО КУРИКУЛУМ: РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА НОВО Формулар записника за оцењивање: РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА

201314_M8.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o

Frankfurt’s My Zeil shopping Centre
Фото: А. Крстић-Фурунџић

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Циљ наставе је да се студенти упознају са принципима пројектовања и извођења омотача објеката, са акцентом на енергетској ефикасности. Предмет излагања су унапређене технологије облагања и застакљења, концепти и техничка решења фасада и кровова у функцији енергетских добитака (производње топлотне и електричне енергије), контроле дневног осветљаја и упада сунчевих зрака и остварења природне вентилације, односно коришћења обновљивих извора енергије, а у циљу смањења енергетских потреба објекта и тиме загађења животне средине.
Студент развија вештине критичког и комплексног приступа како у теоријком-истраживачком тако и практичном подручју архитектонског и урбанистичког пројектовања. Упознају се потенцијали нових технологија материјализације архитектонских објеката, од концепата до детаља и утицаја примењених материјала. Стицање способности да се делује са иновативним, техничким компетенцијама у примени техника грађења и разумевању њиховог развоја доприноси укупној компетенцији студента.

НОВО   КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ НОВО   Формулар записника за оцењивање: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ

201314_M8.2_Aleksandra-Stupar_ilustracija_o

Графит из Београда
Фото: Александра Ступар

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
САВРЕМЕНИ ГРАД – транформације, архитектура, значења

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Циљ предмета је истраживање феномена савременог, глобалног града, његових основних карактеристика и законитости које су последица процеса глобализације. Студенту се омогућава свеобухватно сагледавање релације између урбане структуре/архитектуре, најновијих технолошких, еколошких, културолошких трендова и социо-економских токова што доприноси разумевању специфичности глобалног града и његовог функционисања у светским мрежама.

НОВО   КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНИ ГРАД – транформације, архитектура, значења

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
smart RECY cling – објекти од РЕЦИ клираног материјала

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Основа рада на изборном предмету је упознавање студената са савременим токовима пројектовања и реализације архитектонских објеката од рециклираног материјала.Рециклажа је енергетски интензиван процес који утиче на смањење укупно потребне количине енергије у животном циклусу објекта. Настава у оквиру изборног предмета има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са системима рециклаже, начином употребе рециклираних материјала и основним принципима пројектовања. Рециклирани материјали и пројектантски захтеви третираће се као део целовитог процеса енергетске оптимизације архитектонског објекта унутар кога технолошки развој и развој свести о неопходности употребе рециклираних материјала омогућава коришћење потенцијала материјала добијених на овај начин. Студенти ће кроз практичан рад на изради пројекта објекта од рециклираног материјала стећи адекватна теоријска и практична знања о сложеним аспектима пројектовања објеката употребом рециклираних материјала.

НОВО   КУРИКУЛУМ: smart RECY cling НОВО   Формулар записника за оцењивање: smart RECY cling

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
СТАНИЧНИ ОБЈЕКТИ – ДИСТРИБУТИВНЕ ЗОНЕ ГРАДА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Курс има за циљ да студентима мастер студија омогући да се упусте у обликовање и конципирање станичних објеката, важних дистрибутивних зона града и фокусу многих садржаја. Овим задатком студенти треба да развијају осећај за контекстуалност мегаструктуре у густоизграђеној матрици, да вежбају спајање инфраструктуре и супраструктуре саобраћајних објеката, да вешто користе суперпозицију садржаја по вертикали, да потврде важност пропорционисања и модуларности, као и да претпоставе примере на и смелија обликовна и конструктивна решења.
Актуелност задатка је у формирању саобраћајних interchange пунктова у функцији одрживог развоја градова, очувања животне средине и енергетске ефикасности нових објеката.
Свеобухватност проблематике станичних објеката са урбанистичког, архитектонског и конструктивног аспекта даје студенту шансу да употреби синтезни приступ решавању задатка.

КУРИКУЛУМ: СТАНИЧНИ ОБЈЕКТИ – ДИСТРИБУТИВНЕ ЗОНЕ ГРАДА НОВО Формулар записника за оцењивање: СТАНИЧНИ ОБЈЕКТИ – ДИСТРИБУТИВНЕ ЗОНЕ ГРАДА

1314_M8.2_DraganaVT_ilustracija

Фото: Д. Васиљевић

Курс М8.2. – Изборни предмет 2:
ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ

Наставник:
др Драгана Васиљевић, ванредни професор

У оквиру изборног предмета ФЕНОМЕН БОЈЕ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОСТОРУ испитују се односи боје, корисника и простора, као и употреба боје као информације и средства визуелне комуникације. Дискусије о настанку колористичке културе, употреби боје, проблемима историчности и значаја боје у уметности креирања простора, функционалне боје у креирању простора, његове атрактивности, приступачности и начина његовог оживљавања са акцентом на трансформацију кроз улогу у обликовању релације града, архитектонског простора и човека, и стварања новог амбијента.

Резултати рада претходних генерација: http://landscapestruktura.blogspot.com/

КУРИКУЛУМ: Феномен боје у архитектонском простору НОВО Формулар записника за оцењивање: Феномен боје у архитектонском простору