УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе на модулу је развијање способности сналажења у комплексним ситуацијама у савременом урбаном развоју, у којима је потребно посредовати између различитих, често сукобљених интереса (друштвена интеграција, економски развој, екологија, заштита, …). Теоретска настава и рад на конкретним проблемима подстичу студенте на критички и креативан приступ што омогућава квалитетно бављење праксом и теоријом на подручју урбанистичког планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
Курс М6У.3. – Семинар 2 – Методе и технике планирања, У 2ЕСПБ,

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија, 2013/14

Курс М6У.3. – Семинар 2 – Методе и технике планирања
Рад на курсу обезбеђује разумевање и овладавање основним методама и техникама које се користе у урбанистичком планирању.
Теоретска настава на курсу обухвата: методе прикупљања и уређивања података, статистичку обраду и анализу просторних података, методе предвиђања, пројекција и одлучивања о развоју у простору, методе евалуације, комуникације, разрешавања конфликта, формулацију алтернативних предлога и технике контроле имплементације. Посебна пажња се посвећује техникама процене реалности предлога интервенције као и анализе утицаја планова и пројеката.

M6_2_Ksenija_Lalovic

Илустрација преузета из ТИС Чачак, UN HABITAT, Београд, 2008.

Курс М6У.3. – Семинар 2 – Методе и технике планирања:
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПЛАНИРАЊА

Наставник:
др Ксенија Лаловић, доцент

Семинар обухвата спектар интерактивних предавања о основним планерским аналитичким методама и техникама, као и партиципативним техникама које се примењују у процесу интегралног приступа управљању, планирању и пројектовању развоја локалне заједнице. Циљ наставе на семинару је стицање знања о основним савременим методама и техникама које се примењују у пракси у току процеса интегралног колаборативног планирања и пројектовања, као и оспособљавање студената практичним вештинама коришћење метода и техника у пракси.

У оквиру семинара биће приказан обиман материјал о коришћењу савремених ГИС алата, као и део методолошких поступака, техника и тренинг материјала развијених у UN HABITAT SIRP програму имплементираном у шест највећих општина Србије у периоду од 2005. до 2008. године.

НОВО КУРИКУЛУМ: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПЛАНИРАЊА НОВО Формулар записника за оцењивање: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ПЛАНИРАЊА