UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi i drugi projekat usmerenja A imaju srodne ciljeve, s tim što se, kroz kontakt sa različitim nastavnicima, i student osposobljava da prepozna i definiše sopstvene projektantske principe, metode i postupke. Student razvija i svest o neophodnosti kontinualnog profesionalnog razvoja. Ukoliko je projekat organizovan kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), neophodno je da predviđeni projektantski postupak – metod – odgovara zadatom okviru, na primer kao:
– postavka, repeticija i variranje;
– ideja, produbljivanje i razrada;
– studija i projekat, i sl.
Ovim postupcima kod studenata se razvija posebna sposobnost da brzo, kreativno i fleksibilno odgovaraju na izazove i promene izražene u realnosti profesionalne prakse.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
Kurs M6A.1. – Studio, A 18ESPB,

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Master akademskih studija, 2013/14

Kurs M6A.1. – Studio
Svaki realizovani projekat predstavlja novo iskustvo kojim se arhitekt profesionalno razvija.
Studenti rade na složenom projektantskom problemu, u velikoj meri samostalno razvijajući i elemente projektnog zadatka. Studirajući kompleksnost funkcionalne, morfološke i socio-kulturne strukture, student se osposobljava da:
– kreira arhitektonska rešenja koja ravnomerno zadovoljavaju konceptualne, funkcionalne i strukturalne zahteve;
– prati i primenjuje savremene arhitektonske pristupe i paradigme.
Rezultat rada je celovit projekat koji ima svoju jasno prepoznatljiuvu istraživačku i aplikativnu komponentu, i unutar kojeg se jasno prepoznaju elementi tematskih oblasti na koje se projekat oslanja.

M6_1_Vladimir_Lojanica

Kurs M6A.1. – Studio:
1000 STEPENICA – NOVA JAVNA VERTIKALNA KOMUNIKACIJA I UNIVERZALNI CENTAR ZA IZVOĐAČKE I IZLAGAČKE UMETNOSTI, HERCEG NOVI

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor

Tema zadatka je istraživanje moguće pozicije nove javne vertikalne komunikacije zasnovane na savremenim tehničko-tehnološkim standardima kao povezujuće strukture koja spaja tri kote od velikog značaja za grad smeštene između dve litice: morsku obalu na koti šetališta Pet Danica, Njegoševu ulicu i Jadransku magistralu. Uz ovaj novi infrastrukturni implant potrebno je prostorno i programski ispitati i definisati nov objekat namenjen izvođačkim ili izlagačkim umetnostima koji bi uz postojeći auditorijum dvorane Park i zgrade Hercegnovskog pozorišta programski obogatio ovu trasu i utvrdio je kao jedinstven multifunkcionalni prostor kulture i spektakla.

NOVO KURIKULUM: 1000 STEPENICA – NOVA JAVNA VERTIKALNA KOMUNIKACIJA I UNIVERZALNI CENTAR ZA IZVOĐAČKE I IZLAGAČKE UMETNOSTI, HERCEG NOVI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: 1000 STEPENICA – NOVA JAVNA VERTIKALNA KOMUNIKACIJA I UNIVERZALNI CENTAR ZA IZVOĐAČKE I IZLAGAČKE UMETNOSTI, HERCEG NOVI

M6_1_Milan_Vujovic

Kurs M6A.1. – Studio:
ARTISTI I MODELI
TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Kreiranje događaja koji ima privremeni, efemerni karakter, jedna je od tema interesantnih za arhitekte. Učestvovanje u konceptualizaciji i prostornoj interpretaciji festivala, koncerata, alternativnih scenskih sadržaja, sajamskih prostora, artističkih i performativnih predstava (cirkus, ekstremni sportovi…) zadatak je i obaveza arhitektonske struke. U ovom polju postoji potencijalni kreativni i izražajni prostor i mogućnost za istraživanje u oblasti athitektonskog projektovanja, modelskog ispitivanja arhitektonske kompozicije i definisanja alternativnih tipoloških varijanti.
Teritorija efemernog spektakla je grad, ili deo grada, fizički određen kao koncentrovana ili disperzivna prostorna formacija. Cilj zadatka je da se prepoznaju i otkriju pozicije u gradu koje imaju tražene potencijale i da se u takvom okruženju osmisli i realizuje projektni program. U programskom (teorijskom) delu zadatka očekuje se da studenti osmisle scenario kulturnog (zabavnog, performativnog, artističkog, umetničkog, sportskog…) događaja, da definišu aktivnosti i prostorno-programske potrebe i da kroz šire konceptualno razmišljanje kreiraju arhitektonski projekat. Zadatak je otvoren za kreativnu nadgradnju i preispitivanje tradicionalnog shvatanja arhitekture, kako u smislu odnosa forme i funkcije, tako i u kontekstu redefinisanja paradigmatske korelacije podneblje-kultura-arhitektura.

Artisti i modeli, komedija, 1955, USA, gl. uloge: Din Martin, Džeri Luis, Širli Meklejn event, eng. – događaj, slučaj

NOVO KURIKULUM: ARTISTI I MODELI TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARTISTI I MODELI TERITORIJA EFEMERNOG SPEKTAKLA

M6_1_Borislav_Petrovic

Kurs M6A.1. – Studio:
GRADSKA GALERIJA
NA TRGU REPUBLIKE U BEOGRADU

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Cilj zadatka je uočavanje i problematizacija komunikoloških aspekata gradskih kulturnih dešavanja. Širi tematski okvir je usmeren ka redefiniciji obrazaca – uobičajenosti vezanih za umetnost i kulturu u celini, kao i preispitivanju koncepta savremene percepcije umetničkih dela u oblasti slikarstva, skulpture, scenskih događaja itd.
Takođe, pojavom ovako tretiranog novog gradskog “mesta”, kao generativne tačke, očekuje se promena karaktera i zaokruživanje fizionomije Trga Republike.
Ovaj prostor, u komunikološkom smislu, istovremeno će prezentovati i sociokulturološki presek grada i društva u celini, izražavajući određen stav o sopstvenom identitetu (samoshvatanje) i ideji kako ga predstaviti drugim sredinama (samooblikovanje).
Od studenata se očekuje da problematizuju prostorni okvir lokacije, slobodno interpretiraju zadati program u skladu sa izborom događaja i predlože modalitete realizacije postavljenih ciljeva. Način rada u studiju će biti baziran na preispitivanju relevantnih pojmova i njihovoj reinterpretaciji, kao i zauzimanju kritičkog stava u istraživačkom projektovanju. Kompleksnost zadatka zahteva širi pristup, podrazumevajući prisustvo i uticaj epohe na arhitekturu i fenomene kojima se ova oblast stvaralaštva bavi. U ovom kontekstu, javni prostor može biti interpretiran kao poligon na kome budućnost arhitekture prestaje da bude arhitektonska.

NOVO KURIKULUM: GRADSKA GALERIJA NA TRGU REPUBLIKE U BEOGRADU NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: GRADSKA GALERIJA NA TRGU REPUBLIKE U BEOGRADU

M6_1_Miodrag_Mirkovic

Kurs M6A.1. – Studio:
LETEĆI CIRKUS NAD BEOGRADOM

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tema “Leteći cirkus nad Beogradom” podrazumeva ispitivanje fenomena generisanja javnog života grada i prepoznavanje obeležja savremenih tokova kulture, kao i formulisanje procesa istovremenog stvaranja objekta spektakla i korišćenja otvorenog javnog prostora. Tokom rada na projektu studenti se bave istraživanjem alternativnih vidova izvođačke (scenske) umetnosti u savremenom tehnološkom trenutku kroz njihove konkretne kulturološke, fizičke i prostorne potrebe.

Zadatak se odnosi na arhitektonsko-urbanističko rešenje izabranog prostornog okvira, kroz trasformaciju urbanog prostora sa akcentom na istraživanje forme objekta i šeste fasade, sa pretpostavkom da će u budućnosti nauka naći rešenje za savladavanje Zemljine teže i da će arhitektonski objekti moći da lebde. Programski okvir je univerzalna dvorana za izvođenje savremenih pozorišnih predstava, performansa i instalacija.

Cilj zadatka predstavlja stvaranje arhitektonskog predloga za nove prostore i sadržaje izvođačkog karaktera uz rekontekstualizaciju i osvežavanje javnih prostora u gradu. Studenti kroz formiranje projektnog zadatka i detaljnu analizu potreba i zahteva, koji se postavljaju pred savremenog projektanta, dolaze do rešenja koja su inovativna i teže novim vrednostima u projektovanju.

NOVO KURIKULUM: LETEĆI CIRKUS NAD BEOGRADOM NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: LETEĆI CIRKUS NAD BEOGRADOM

M6_1_Ruzica_Bozovic_Stamenovic

Kurs M6A.1. – Studio:
MAI – MARINA ABRAMOVIĆ INSTITUT ZA UMETNOST PERFORMANSA

Nastavnik:
dr Ružica Božović Stamenović, vanredni profesor

Umetnost performansa dobila je i formalno svoje mesto na velikoj svetskoj umetničkoj sceni retrospektivnom izložbom Marine Abramović u Muzeju moderne umetnosti MOMA u Njujorku i performansom “Umetnik je prisutan” iz 2010-te godine. Njena inicijativa da u Hadsonu (Hudson, USA) osnuje institut za istraživanje umetnosti performansa povod je da pretpostavimo da bi takva institucija kao mesto spektakla, ali i učenja i stvaranja mogla da se realizuje i u Beogradu, rodnom gradu čuvene umetnice.

Cilj ovog projekta je da se istraže i razumeju aspekti fenomenoloških doživljaja prostora i prirode ljudske percepcije i ponašanja u prostoru i da se dovedu u uzročnu vezu sa programom Instituta za performans.

Tema ovog projekta je istraživanje pojma otelotvorenje (embodiment), kao ideje o izražavanju vanprostornih fenomena u prostoru. Konceptualne relacije sa prostorom i u prostoru ostvaruju se kroz komunikativnost, ekspresivnost i ritam kojim se čula angažuju u kontekstu mesta. Niz tako stvorenih i naizgled beznačajnih interakcija i slika sačinjava ukupni doživljaj i spoznaju prostora. Otelotvorenje (embodiment) postaje cilj, ali i ishodište istraživanja sinergije prostora i vremena kao realnog, ali ne i obavezno fizičkog okvira stvarnosti. Zanima nas i iskustvo prostora kao čulnog fenomena za razliku od percepcije objekta kao čiste forme. Zanima nas spoznaja prostora kroz manipulisanje intuicijom i čulima. Interakcija čulnih doživljaja u prostoru ne svodi se samo na sinesteziju, već i na takozvanu ideasteziju, na iniciranje čulnih doživljaja kroz kogniciju i naraciju.

Kompleksnost zadatka zahteva angažovanje intuicije isto toliko koliko i logike, ali i vešto baratanje elementima projektantskog zanata. Zahteva disciplinu u postavljanju programsko-narativne potke projekta, ali i kreativnost u angažovanju pragmatičnih elemenata materijalizacije i detalja kojime se gradi jezik naracije. Od studenata se očekuje da pristup zadatom projektu bude kreativan, kritički, interaktivan i kompetentan.

NOVO KURIKULUM: MAI – MARINA ABRAMOVIĆ INSTITUT ZA UMETNOST PERFORMANSA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: MAI – MARINA ABRAMOVIĆ INSTITUT ZA UMETNOST PERFORMANSA

M6_1_Dejan_Miljkovic

Kurs M6A.1. – Studio:
NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom projektovanja i građenja u složenim društvenim i arhitektonsko-urbanističkim uslovima kao i osposobljavanje studenata da, na osnovu prethodno stečenih stručnih znanja, samostalno razviju projektni zadatak, uspostave nove metode projektovanja i donose samostalne projektantske odluke tokom procesa projektovanja.

Tema projektnog zadatka NOVO ! BEOGRADSKA scena odnosi se na prostorno-programsku ekstenziju Fakulteta dramskih umetnosti i formiranje savremenog centra kulture Novog Beograda. Projektni zadatak podrazumeva projektovanje novog gradskog prostora za izvođačke umetnosti kroz inovativne projektantske metode zasnovane na interdisciplinarnom istraživanju. Na osnovu rezultata interdisciplinarnog istraživanja, kroz analizu konteksta i studije slučaja, studenti će definisati polje i nivo delovanja u oblasti arhitekture i urbanizma i raditi na izradi sopstvenog projektnog zadatka. Očekivani rezultat rada je predlog urbanističko-arhitektonskog rešenja sa elementima idejnog projekta.

Napomena:
Nastavnici prof. Branislav Mitrović i v. prof. Dejan Miljković su zadali zajednički projektni zadatak.

NOVO KURIKULUM: NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

M6_1_Branislav_Mitrovic

Kurs M6A.1. – Studio:
NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Branislav Mitrović, redovni profesor

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom projektovanja i građenja u složenim društvenim i arhitektonsko-urbanističkim uslovima kao i osposobljavanje studenata da, na osnovu prethodno stečenih stručnih znanja, samostalno razviju projektni zadatak, uspostave nove metode projektovanja i donose samostalne projektantske odluke tokom procesa projektovanja.

Tema projektnog zadatka NOVO ! BEOGRADSKA scena odnosi se na prostorno-programsku ekstenziju Fakulteta dramskih umetnosti i formiranje savremenog centra kulture Novog Beograda. Projektni zadatak podrazumeva projektovanje novog gradskog prostora za izvođačke umetnosti kroz inovativne projektantske metode zasnovane na interdisciplinarnom istraživanju. Na osnovu rezultata interdisciplinarnog istraživanja, kroz analizu konteksta i studije slučaja, studenti će definisati polje i nivo delovanja u oblasti arhitekture i urbanizma i raditi na izradi sopstvenog projektnog zadatka. Očekivani rezultat rada je predlog urbanističko-arhitektonskog rešenja sa elementima idejnog projekta.

Napomena:
Nastavnici prof. Branislav Mitrović i v. prof. Dejan Miljković su zadali zajednički projektni zadatak.

NOVO KURIKULUM: NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: NOVO ! BEOGRADSKA SCENA – EKSTENZIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI

M6_1_Dragana_Vasiljevic_Tomic

Kurs M6A.1. – Studio:
TRIP: SPEKTAKL-SEKVENCA

Nastavnici:

dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Transcendencija_Reinterpretacija_Interakcija_Pojavnost

Studio ima za temu promišljanje i reinterpretaciju tradicionalnih arhitektonsko-urbanističkih sklopova objekata spektakla, koji u najopštijem smislu, imaju ulogu prezentovanja “društvene moći, identiteta ili kapitala, odnosno ljudskog društvenog života u javnom polju čulnosti”. Imajući u vidu da je polje istraživanja interdisciplinarno, proces rada prati uspostavljanje uzročno-posledičnih veza između društvenih promena, kulture, funkcionalno-prostorne strukture i “slike” objekta. Pri tome te “slike” mogu biti vizuelne, audio-vizuelne, ekspresivne, simulacijske, digitalno-analogne, bihevioralne itd. Studenti usvajaju veštine prevođenja društvenih fenomena i njihovih osobenosti u prostorne formacije posredstvom mehanizama spektakla i spektakularnosti.

Scenski fragment: Prostori reprezentacije – posredovanja kulture, umetnosti, informacija i znanja – vrednosti savremenog informacionog društva.

U odnosu na definiciju i pojam ‘spektakla’ (kao najvišeg stepena iskustva čulnih slika, predstava i izvođenja – sinteze svih umetnosti, tehnologija, logističkih struktura, komunikacija i interpretacija, postavljene kroz precizno definisan koncept, dinamički plan i sistem, obuhvatni pogled i reprezentaciju) zadatak pokušava da se fokusira na forme i fragmente njegovog izvođenja u prostoru savremenog grada i načine na koje prostorna i programska struktura centralnog gradskog jezgra može redefinisati ovakav scenski oblik ‘totalne sinteze’.

NOVO KURIKULUM: TRIP: SPEKTAKL-SEKVENCA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: TRIP: SPEKTAKL-SEKVENCA

M6_1_Dejan_Miletic

Kurs M6A.1. – Studio:
CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD predstavlja prostor promocije istorijskih dešavanja u umetnosti 20.veka i mesto spoznaje specifičnosti savremenih umetničkih fenomena. Zadatak će biti fokusiran na uspostavljanju odnosa između arteficijelnog i prirodnog okruženja. Potrebno je da se nakon istraživanja prostornog konteksta, odabere uža lokacija i istraže mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Očekuje se da CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD, bude interaktivni prostor, dinamično mesto okupljanja u kome bi se promovisali stvaranje i istraživanje, kao i dodatni prostori performansa i spektakla.

NOVO KURIKULUM: CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: CENTAR SAVREMENE UMETNOSTI – NOVI BEOGRAD

M6_1_Zoran_Lazovic

Kurs M6A.1. – Studio:
ŠIRI TEMATSKI OKVIR: OBJEKTI KULTURE I SPEKTAKLA

MALI HIBRID SAVREMENE UMETNOSTI I PARK SPEKTAKLA: IZLOŽBE, PERFORMATIVNE UMETNOSTI, FILM I KOMUNIKACIJA

PRIVREMENO < > STALNO U ARHITEKTURI | HIBRIDNOST + TRANSFORMACIJA = NOVI GRADSKI PEJZAŽ

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Cilj zadatka je izrada projekta manjeg centra moderne i savremene umetnosti sa parkom spektakla u svom neposrednom okruženju. Predložena struktura može da bude urbani hibrid – nov arhitektonski artefakt ili elansirani aneks postojećeg (SKC, MSU, MPU, REKS itd) – platforma, ostrvo, stanica, kula, centar, središte, kvart…. Karakter i namena centra podrazumeva iniciranje ideja, produkciju i realizaciju originalnih izložbi – likovnih, kulturoloških, arhitektonskih kao i aktiviranje izvođačkih i scenskih umetnosti uključujući umetničke performanse i instalacije, video i film, muziku i ples, modu, interaktivne participativne akcije, nastupe, predavanja kao i druge aktivnosti i sadržaje stalnog ili privremenog karaktera, dakle kuća koja stvara i prezentuje događaje i šalje ih dalje u svet.

NOVO KURIKULUM: ŠIRI TEMATSKI OKVIR: OBJEKTI KULTURE I SPEKTAKLA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ŠIRI TEMATSKI OKVIR: OBJEKTI KULTURE I SPEKTAKLA