UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razvoj znanja o osnovama urbanističkog projektovanja – teoretski principi, istorijski razvoj i primeri, metode i tehnike u relaciji sa savremenim i budućim trendovima razvoja grada, kao i razvoj veština u urbanističom projektovanju na strateškom i detaljnom nivou (kao podrška idejama, scenarijima i razvojnim opcijama urbanog razvoja) uz uspostavljanje relacija između arhitekture i planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5U – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5U.5. – Seminar 4 – Modelovanje urbanih sistema, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

M5.2_Miodrag_Ralevic_ilustracija_o

Kurs M5U.5. – Seminar 4:
MODELOVANJE URBANIH SISTEMA

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Seminar je zamišljen kao niz interaktivnih predavanja namenjenih upoznavanju studenata sa teorijskom osnovom procesa modelovanja i oblikovanja modela u urbanizmu, kao i vezi modelovanja sa razvojem grada. Teme predavanja su savremene i osnova su za istraživački rad studenata. Ishod seminara je provera procesa modelovanja u vidu dva seminarska rada. Na taj način studenti razvijaju sposobnost prepoznavanja i primene modela i procesa modelovanja u urbanističkoj praksi.

KURIKULUM: MODELOVANJE URBANIH SISTEMA