УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Урбанизам похађају семинаре са свог департмана и имају могућност да слушају предавања на семинару М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5У – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5У.4. – Семинар 3 – Истраживање локације, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M5.2_Rajko-Korica_ilustracija_o

Курс М5У.4. – Семинар 3:
ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Семинар има за циљ да објективно и рационално објасни како да се открију предности и слабости одређене локације. Како да се препознају могућности и претње које локација представља окружењу и обрнуто, као и како да се сагледају техничка решења и ресурси потребни да се реализује инвестиција у локацију, односно како да се сагледају евентуални изгледи за успех инвестиције.

Циљ рада на семинару је развој знања о локацијама, односно могућности пласмана локације као инвестиције у изградњу, како у свету, тако и на домачем тржишту.

НОВО   КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ НОВО   Формулар записника за оцењивање: ИСТРАЖИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ