УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Термини одржавања семинара за Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ): Курс М5.2. – СЕМИНАР

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14 (14.02.2014.)

Студенти прве године Мастер академских студија бирају Семинаре у оквиру Модула М5 Пројекат 1, усмерење (А, У, АТ).
Семинари се не бирају електронски, већ се студенти пријављују код наставника на првим вежбама, након чега наставници закључују спискове и достављају их студентској служби најкасније до 3. марта 2014. године.

Студенти са усмерења Урбанизам похађају семинаре са свог департмана и имају могућност да слушају предавања на семинару М5.2. – СЕМИНАР Артикулација архитектонског дела, наставник МИЛАН ВУЈОВИЋ, Ванредни професор.

Настава на свим предметима се одржава према распореду за летњи семестар 2013/14.

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М5У – Пројекат 1 – усмерење: Курс М5У.2. – Семинар 1 – Урбани дизајн, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M5.2_Dragana-Bazik_ilustracija_o

Позивни, програмски конкурс за решење дела целине подручја Аутокоманде у Београду, 2005.
Ауторски тим ДУБ-а: Драгана Базик и Јелена Милошевић (еx Стојановић)
Извор: Базик, Д. /2008/ Релацијски простор града_пројекат_текст_реализација. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, стр. 124-125

Курс М5У.2. – Семинар 1:
УРБАНИ ДИЗАЈН

Наставник:
мр Драгана Базик, редовни професор

Циљ курса је формирање платформе за истраживање различитих теоријских и методских приступа у домену урбаног дизајна, а ради сагледавања и разумевања карактеристика градских простора и амбијената, као и процеса њихове регенерације, развоја, трансформације и мутације. У првом делу семинара се разматра актуелна пракса урбаног дизајна, док се у другом делу истражују трендови будућности у домену трансформације физичке / друштвене сфере градова и професионалног деловања урбанисте. Урбани дизајн се сагледава као спона између планирања и архитектуре__кроз критеријуме, вредности, процедуре и актере__и доминантне релације урбаног дизајна / морфолошке, перцептивне, социолошке, функционалне и темпоралне.

НОВО   КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ДИЗАЈН