УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.

Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.

На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Курс М4.5. – Семинар 4
Обнова и реконструкција
Основни задатак наставе на овом предмету јесте разумевање и употреба метода које се користе приликом обнове запуштених делова урбаних (и руралних) насеља, и то од најширих и најраспрострањенијих као што су интерполација или санација, до рехабилитације, регенерације, урбане рециклаже и потпуне обнове на нивоу градова или већих урбанистичких потеза и просторних целина. Посебно се обрађују теме као што су уклапање градитељског наслеђа у активан живот града као и примена постојеће градитељске структуре. Методама активне заштите и на основу поређења са сличним примерима покушава се унапредити ниво или стандард запуштених (руинираних) делова урбаних (и руралних) насеља.
У том контексту студенти се упознају са концептима, мерама и технологијама обнове зграда којима се побољшава просторни, звучни, топлотни комфор, природно осветљење и вентилација простора, односно енергетске перформансе зграда, као и обликовне карактеристике.

M4_2_Eva_Vanista_Lazarevic

Курс М4.5. Семинар 4 – Обнова и реконструкција
ГРАД И ДИЗАЈН

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
др Владан Ђокић, редовни професор
др Александра Ђукић, ванредни професор

Град и Дизајн обухвата теоретска и практична сазнања која се презентују у циљу упознавања студената са актуелним проблемима и феноменима који се везују за град, као неком врстом платформе знања на којој ће се базирати концепције пројектних решења у оквиру студија. Задатак наставе на овом предмету биће, између осталог, и разумевање и употреба метода која се користе приликом обнове запуштених и изградње нових урбаних насеља, како на нивоу читавог града, тако и на нивоу већих урбанистичких потеза и просторних целина, до конкретних локација. У зависности од ширине обухвата конкретног задатка, приступ проблему имаће стратешки, тактички и оперативни карактер, од чега ће зависити и коначан производ дизајнерског процеса_ сценарио развоја, урбанистички пројекат или архитектонски пројекат.

Документи:
Град и Дизајн
Презентација
Предавање 1
Предавање 2

НОВО КУРИКУЛУМ: ГРАД И ДИЗАЈН НОВО Формулар записника за оцењивање: ГРАД И ДИЗАЈН