УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.

Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.

На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Курс М4.4. – Семинар 3
Јавни простори и садржаји
Основни задатак наставе на овом предмету јесте упознавање са феноменом јавних простора града, оспособљавање за њихово типолошко сагледавање, као и увођење у процес формирања смерница за њихов даљи развој.
Предметом се комплексно разматрају кључна морфолошка обележја јавних градских простора као и њихова међузависност са функционалним карактеристикама као и културним контекстом у коме се налазе. Укупни феномен јавних градских простора посматра се морфогенетски односно у склопу историјског континуитета његовог настанка, развоја и промена кроз време.

M4_2_Vladan_Djokic

Курс М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји

ЈАВНИ ПРОСТОРИ И САДРЖАЈИ

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Основни циљ наставе на овом семинару јесте упознавање са феноменом јавних простора града, оспособљавање за њихово типолошко сагледавање, као и увођење у процес формирања смерница за њихов даљи развој. На семинару се комплексно разматрају кључна морфолошка обележја јавних градских простора као и њихова међузависност са функционалним карактеристикама као и културним контекстом у коме се налазе. Укупни феномен јавних градских простора посматра се морфогенетски односно у склопу историјског континуитета његовог настанка, развоја и промена кроз време.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЈАВНИ ПРОСТОРИ И САДРЖАЈИ НОВО Формулар записника за оцењивање: ЈАВНИ ПРОСТОРИ И САДРЖАЈИ

M4_2_Mihailo_Timotijevic

Курс М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји

МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Настава на семинару има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са сложеним принципима пројектовања, елементима и аспектима простора и програмских садржаја посебних објеката образовања као и са условностима друштвеног контекста и значајем савремених модела едукације као утицајним факторима у избору пројектанског приступа и формирању просторног концепта.

Тежишна оријентација семинара је изучавање савремених тенденција и аспеката пројектанских приступа и решења у области објеката и простора намењених различитим, специфичним и посебним, областима и облицима образовања.

НОВО КУРИКУЛУМ: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ НОВО Формулар записника за оцењивање: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

M4_2_Vesna_Cagic_Milosevic

Курс М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји

ОБРАЗОВАЊЕ_ТИПОЛОГИЈА И МОРФОЛОГИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић-Милошевић, доцент

Настава на семинару има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са сложеним принципима пројектовања, елементима и аспектима простора и програмских садржаја посебних објеката образовања као и са условностима друштвеног контекста и значајем савремених модела едукације као утицајним факторима у избору пројектанског приступа и формирању просторног концепта.

Тежишна оријентација семинара је изучавање савремених тенденција и аспеката пројектанских приступа и решења у области објеката и простора намењених различитим, специфичним и посебним, областима и облицима образовања.

НОВО КУРИКУЛУМ: ОБРАЗОВАЊЕ_ТИПОЛОГИЈА И МОРФОЛОГИЈА НОВО Формулар записника за оцењивање: ОБРАЗОВАЊЕ_ТИПОЛОГИЈА И МОРФОЛОГИЈА