УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.
Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.
На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

Курс М4.2. – Семинар 1
Животна средина
Основни задатак наставе је да изложи у широком захвату проблематику животне средине у контексту планирања, пројектовања и грађења, те њене социјално-културне, економске и еколошке одрживости. Са једне стране, обрађује се културно-антрополошка (социјална) димензија животне односно изграђене средине, и са друге њена природно-еколошка(физичка) димензија.
Настава обрађује феномен,његове актуелне манифестације, и утицај који проблеми животне средине имају стратегију теорије и праксе градитељства.
Циљ наставе је и упознавање студената са основним принципима и специфичностима пројектовања зграда по принципима биоклиматске и еколошке архитектуре.
Кроз проучавање елемената локације и микролокације студенти ће се упознати са основним предусловима за пројектовање биоклиматских зграда а кроз предавања о принципима пројектовања биоклиматских зграда и принципима коришћења соларних система и елемената енергетске ефикасности, омогућиће им се да у процес пројектовања интегришу ова специфична архитектонска знања.

M4_2_Aleksandra_Stupar

Курс M4.2. Семинар 1 – Животна средина

ЖИВОТНА СРЕДИНА И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Основни циљ наставе је упознавање са проблематиком животне средине са становишта простора и грађења, уз посебан нагласак на интеракцију физичких, првенствено природних одредница са једне стране, и хуманих, културних, са друге.
На семинару се кроз низ експертних излагања сагледавају специфична подручја животне средине, и истовремено, кроз пресеке усмерене на простор, град и архитектуру, указује на различите компоненте савременог третмана животне средине.

НОВО КУРИКУЛУМ: ЖИВОТНА СРЕДИНА И АРХИТЕКТУРА НОВО Формулар записника за оцењивање: ЖИВОТНА СРЕДИНА И АРХИТЕКТУРА НОВО Упутство за есеј: ЖИВОТНА СРЕДИНА И АРХИТЕКТУРА

M4_2_Biserka_Mitrovic

Курс M4.2. Семинар 1 – Животна средина

КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Наставник:
мр Бисерка Митровић, доцент

Семинар се бави истраживањем могућности интегрисања принципа и критеријума интегралног урбанизма, одрживог урбаног планирања и одрживог дизајна, зелене архитектуре, као и прилагођавања и интегрисања старог и новог у природном окружењу, односно интегрисања елемената традиционалног грађења и креирања амбијената у природној средини. Коначни исход рада студената је формирање сета принципа и критеријума које је могуће интегрисати у пројекат-задатак у студију.

НОВО КУРИКУЛУМ: КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ НОВО Формулар записника за оцењивање: КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ