UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
IV godina – 8. semestar
75 IASA-48062

STUDIO M06U – Seminar

Cilj predmeta

Integrisanje teorijskih i aplikativnih saznanja u koncipiranju i razradi kompleksnih arhitektonsko-urbanističkih intervencija.

Lista izbornih projekata:

201819_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJOKIC

Izvor fotografije: Une petit maison | Le Corbusier

STUDIO M06U – SEMINAR:
NARATIVI MEDITERANA – DOKUMENTOVANJE, PUBLIKOVANJE I IZLAGANJE

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

U okviru seminara studenti dobijaju potrebna znanja iz više disciplina koja su važna za razumevanje narativa Mediterana. Kroz diskusije i predavanja studenti se upoznaju sa različitim interpretacijama kulturnog identiteta Mediterana, konceptima izlaganja i tehničkim zahtevima publikovanja kao i drugim oblicima postprodukcije urbanističkih i morfoloških istraživanja. Rezultati seminara su izložba i publikacija (atlas istraživanja).

KURIKULUM: NARATIVI MEDITERANA – DOKUMENTOVANJE, PUBLIKOVANJE I IZLAGANJE

201819_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-VANISTA-LAZAREVIC

IASA-48061: STUDIO M06U – PROJEKAT, 2018. | Autori: Đorđe Aranđelović, Marko Milosavljević, Mila Joksimović, Milica Davidović, Sanja Petrović.

STUDIO M06U – SEMINAR:
GRAD I DIZAJN – URBANA OBNOVA

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na Seminaru “Grad i Dizajn” predstavlja upoznavanje sudenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kao nekom vrstom teoretske platfome na kojoj će se bazirati koncepcije projektnih rešenja u okviru studija. Zadatak nastave na ovom predmetu biće, između ostalog, i razumevanje i upotreba metoda koja se koriste prilikom obnove zapuštenih i izgradnje novih urbanih naselja, kako na nivou čitavog grada, tako i na nivou većih urbanističkih poteza i prostornih celina, do konkretnih lokacija.

U zavisnosti od širine obuhvata konkretnog zadatka, pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter, od čega će zavisiti i konačan proizvod dizajnerskog procesa: scenario razvoja, urbanistički projekat.

KURIKULUM: GRAD I DIZAJN – URBANA OBNOVA

201819_IASA-48062-STUDIO-06U-SEMINAR-DJUKIC

IASA-48061: STUDIO M06U – PROJEKAT, 2018. | Autori: Studenti Katarina Lažetić, Isidora Simić, Marija Stević i Bogdan Novaković.

STUDIO M06U – SEMINAR:
GRAD I DIZAJN – URBAN LAB

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave na Seminaru “Grad i Dizajn” predstavlja upoznavanje sudenata sa aktuelnim problemima i fenomenima koji se vezuju za grad, kao nekom vrstom teoretske platfome na kojoj će se bazirati koncepcije projektnih rešenja u okviru studija. Zadatak nastave na ovom predmetu biće, između ostalog, i razumevanje i upotreba metoda koja se koriste prilikom obnove zapuštenih i izgradnje novih urbanih naselja, kako na nivou čitavog grada, tako i na nivou većih urbanističkih poteza i prostornih celina, do konkretnih lokacija.

U zavisnosti od širine obuhvata konkretnog zadatka, pristup problemu imaće strateški, taktički i operativni karakter, od čega će zavisiti i konačan proizvod dizajnerskog procesa: scenario razvoja, urbanistički projekat.

KURIKULUM: GRAD I DIZAJN – URBAN LAB