UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2017/18
IV godina – 8. semestar
76 IASA-48063

STUDIO M06U – Radionica

Cilj predmeta

Integrisanje teorijskih i aplikativnih saznanja u koncipiranju i razradi kompleksnih arhitektonsko-urbanističkih intervencija.

Lista izbornih projekata:

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-DJOKIC

Foto: dr Milica Milojević

STUDIO M06U – RADIONICA:
MORFOGENEZA URBANOG JEZGRA TOPOLE

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Istraživanje urbanog jezgra Topole usmereno je ka identifikaciji morfogeneze i razumevanju kulturnog konteksta u kojem se formira mreža javnih prostora i kulturnih sadržaja na području šireg jezgra Stare Topole. Kroz transformacije gradskih centara potvrđuje se značaj ambijentalnih vrednosti i kulturnog identiteta Topole u širem kulturnom predelu i definiše se karakter delovanja u odnosu na promene koje se dešavaju u dužem vremenskom periodu.

Istraživanjem se konkretizuju i artikulišu prostorne intervencije u kulturnom predelu i uspostavlja kontinuitet građanske kulture kroz odmerene prostorne intervencije na području Stare Topole.

KURIKULUM: MORFOGENEZA URBANOG JEZGRA TOPOLE

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-VANISTA-LAZAREVIC

Vlad Kapustin – Gradska soba (Gorodskaя komnata), diplomski rad, Moskva, 2016.

STUDIO M06U – RADIONICA:
PREZENTACIJA I PROMOCIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA – URBANA OBNOVA

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Osnovni cilj radionice je razvijanje kreativnosti u prezentaciji urbanističkog procesa i projekta, kroz dizajn i primenu umetničkih veština. Iskustvo projektantskih radionica pruža mogućnosti studentima da razviju sposobnost i veštine osmišljavanja programa promocije i uređenja prezentacije, izlaganja i prilagođavanja slušaocu i posmatraču kao krajnjem korisniku urbanističkog projekta.

KURIKULUM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA – URBANA OBNOVA

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-DJUKIC

Brending Amsterdama | Izvor fotografije: metamute.org

STUDIO M06U – RADIONICA:
PREZENTACIJA I PROMOCIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA – URBAN LAB

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Osnovni cilj radionice je razvijanje kreativnosti u prezentaciji urbanističkog procesa i projekta, kroz dizajn i primenu umetničkih veština. Iskustvo projektantskih radionica pruža mogućnosti studentima da razviju sposobnost i veštine osmišljavanja programa promocije i uređenja prezentacije, izlaganja i prilagođavanja slušaocu i posmatraču kao krajnjem korisniku urbanističkog projekta.

KURIKULUM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA – URBAN LAB