УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18
IV година – 8. семестар
76 ИАСА-48063

СТУДИО М06У – Радионица

Циљ предмета

Интегрисање теоријских и апликативних сазнања у конципирању и разради комплексних архитектонско-урбанистичких интервенција.

Листа изборних пројеката:

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-DJOKIC

Фото: др Милица Милојевић

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
МОРФОГЕНЕЗА УРБАНОГ ЈЕЗГРА ТОПОЛЕ

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Истраживање урбаног језгра Тополе усмерено је ка идентификацији морфогенезе и разумевању културног контекста у којем се формира мрежа јавних простора и културних садржаја на подручју ширег језгра Старе Тополе. Кроз трансформације градских центара потврђује се значај амбијенталних вредности и културног идентитета Тополе у ширем културном пределу и дефинише се карактер деловања у односу на промене које се дешавају у дужем временском периоду.

Истраживањем се конкретизују и артикулишу просторне интервенције у културном пределу и успоставља континуитет грађанске културе кроз одмерене просторне интервенције на подручју Старе Тополе.

КУРИКУЛУМ: МОРФОГЕНЕЗА УРБАНОГ ЈЕЗГРА ТОПОЛЕ

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-VANISTA-LAZAREVIC

Влад Капустин – Градска соба (Городская комната), дипломски рад, Москва, 2016.

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНА ОБНОВА

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Основни циљ радионице је развијање креативности у презентацији урбанистичког процеса и пројекта, кроз дизајн и примену уметничких вештина. Искуство пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност и вештине осмишљавања програма промоције и уређења презентације, излагања и прилагођавања слушаоцу и посматрачу као крајњем кориснику урбанистичког пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНА ОБНОВА

201718_IASA-48063-STUDIO-06U-RADIONICA-DJUKIC

Брендинг Амстердама | Извор фотографије: metamute.org

СТУДИО М06У – РАДИОНИЦА:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – URBAN LAB

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Основни циљ радионице је развијање креативности у презентацији урбанистичког процеса и пројекта, кроз дизајн и примену уметничких вештина. Искуство пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност и вештине осмишљавања програма промоције и уређења презентације, излагања и прилагођавања слушаоцу и посматрачу као крајњем кориснику урбанистичког пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – URBAN LAB