UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
V godina – 9. semestar
STUDIO 07 – ARHITEKTURA
84 IASA-59063

STUDIO M07A – Radionica

Cilj predmeta

Osnovni cilj je razvijanje sticanje praktičnog iskustava i razvijanje kreativnosti. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica kao oblika stručne prakse pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o praktičnim procedurama, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet arhitektonskog projekta.

Lista izbornih projekata:

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VUJOVIC_o

Luna Park © James Gulliver Hancock

STUDIO M07A – RADIONICA – 01:
CRTEŽ KAO KRITIČKI ALAT ISTRAŽIVANJA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, redovni profesor

Osnovni cilj radionice je da studenti ispitaju teritoriju efemernog spektakla kroz crtež kao kritički alat istraživanja i time uspostave osnovne parametre za rekonceptualizaciju LUNA-parka.

Istraživanje kroz crtež se sprovodi kroz različite tehnike, u odnosu na interesovanja studenta i specifičnost projekta. Težište je usmereno ka ispitivanju pojma efemernosti kroz crtež, kako bi se ostvarila specifičnost svakog projekta, ali istovremeno i dobila što sveobuhvatnija analiza teme. Rezultat radionice predstavlja skup crteža studenta, koji može da se sagledava i kao pregled kritičkog mišljenja o temi kroz crtež.

KURIKULUM: CRTEŽ KAO KRITIČKI ALAT ISTRAŽIVANJA

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Izvor: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

STUDIO M07A – RADIONICA – 02:
SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Kreativno predstaviti artefakt kulture sa master studio projekta u predviđenom kontekstu, i/ili u jednom novom kontekstu – metagradu. Potrebno je stvoriti ubedljive slike i/ili video animacije uklopljene u izabrani kontekst i/ili više različitih konteksta. Poželjno je stvoriti saznanja i iskustvo o važnosti dinamičnog, efektnog, interaktivnog, multimedijalnog predstavljanja ideja, koncepta i samog projekta, i ukazivanja na posebne vrednosti rada na kreativan, originalan, sažet, estetski, duhovit i dramski način.

KURIKULUM: SLIKE U OKU – MULTIMEDIJI I ARHITEKTURA

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-LOJANICA_o

longiy – _ROG.RTS_, Cyberpunk character artwork | Izvor ilustracije: From Up North

STUDIO M07A – RADIONICA – 03:
PREZENTACIJA U ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Cilj radionice je uvežbavanje prezentacionih sposobnosti kao jednog od neizostavnih alata neophodnih za uspešnu arhitektonsku praksu danas. Tokom trajanja radionice studenti će biti podsticani da kroz teorijski i praktičan rad stiču znanja o širokim mogućnostima prezentacije arhitektonskih projekata, ali i da razviju kritički stav prema sopstvenom arhitektonskom ostvarenju. Kroz rad na jednom multimedijalnom prilogu prezentovaće se specifična prostorna situacija, čija će tema i prostorni okvir biti tangentno vezani za rad na studio projektu M03A.

KURIKULUM: PREZENTACIJA U ARHITEKTURI

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILJKOVIC_o

Kula od peska, avgust 2018. Kulu modelovao: Miloš Stojković | Foto © Vesna Dobričić

STUDIO M07A – RADIONICA – 04:
KAKO SE GRADI KULA OD PESKA

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Radionica „Kako se gradi Kula od peska” istražujuje i nudi apstrahovane i intuitivne načine promišljanja gradnje/pravljenja/modelovanja jednog objekta (strutkure) koja formalno i po temi, pripada elementu vode, a kroz oblikovanje izabranog materijala. U toku radionice istraživaće se pojavnost i manifestacije vode u procesima arhitektonskog promišljanja. Cilj je upoznavanje studenata sa kompleksnim odnosima volumena, struktura i funkcija, izradom fizičkog modela, u cilju savladavanja specifičnih pristupa rešavanju savremenih projektantskih problema akvatekture, a kroz fotografiju modela i foto-esej kao proizvoda istraživanja rada na projektu i seminaru.

KURIKULUM: KAKO SE GRADI KULA OD PESKA

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Foto © Bojan Vasojević

STUDIO M07A – RADIONICA – 05:
GRADSKA GALERIJA – KULTUROLOŠKI PRESEK AMBIJENTA

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, redovni profesor

Cilj radionice je uvođenje, inače neformalnih, načina podučavanja studenata o aplikativnim mogućnostima arhitektonskog projektovanja kroz konkursne prakse, u nastavni program studija arhitekture. Polaznici master programa imaju priliku da se podrobnije upoznaju sa formiranjem potrebnih prethodnih stavova, kao i procesom izrade elaborata jednog arhitektonsko-urbanističkog konkursa.

Smisao ovako postavljene radionice jeste da naglasi značaj “institucije” konkursa u obrazovanju i nadoveže se na pozitivna iskustva koja su studenti generacijama stvarali u kompetitivnoj sferi struke.

KURIKULUM: GRADSKA GALERIJA – KULTUROLOŠKI PRESEK AMBIJENTA

kurs_thumb_grey

STUDIO M07A – RADIONICA – 06:

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

KURIKULUM: –

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VOJVODIC_o

Fabian Franciszkiewicz – Climatic Oasis #464 | Izvor ilustracije: KooZA/rch

STUDIO M07A – RADIONICA – 07:
CENTAR KULTURE: KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Cilj radionice predstavlja unapređenje samostalnog istraživačkog rada studenta kroz razvoj grafičkog izražavanja u oblasti arhitekture i prezentovanja arhitektonskog dela. Težište zadatka predstavlja osmišljavanje koncepta grafičke prezentacije gde se kroz ograničeni broj elemenata afirmiše ideja projekta.

KURIKULUM: CENTAR KULTURE: KOMUNIKACIJA PROJEKTOM

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Komemorativni logo povodom 30 godina javnog prostora El Peine del Viento u San Sebastijanu, Španija | © Eduardo Chillida

STUDIO M07A – RADIONICA – 08:
ARHITEKTONSKI MODEL

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Cilj nastave je upoznavanje studenata sa arhitektonskim modelom kao sredstvom istraživanja projektantske ideje. Teorijska nastava izlaže načine korišćenja modela u projektantskom procesu kroz pregled tipova i pristupa izradi arhitektonskih modela kao fizičke prezentacije projektantske ideje.

KURIKULUM: ARHITEKTONSKI MODEL

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Naslovna stranica knjige: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

STUDIO M07A – RADIONICA – 09:
“THE ACTION-IMAGE THE LARGE FORM”

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Kroz teorijsku nastava u okviru seminara studentima se nudi filozofski ali i tehnološko-estetski okvir za istraživanje projektantskog procesa kroz različit pregled tipova i pristupa u izradi (post)strukturalnih arhitektonskih modela kroz filmske medijume, tehnologije i estetike.

Praktična nastava se sastoji proizvodnje forme kratkog filma na potezu od akcije odnosno angažovanja (engagement) do nastajanja arhitektonskog imidža, slike ili informacije.

KURIKULUM: “THE ACTION-IMAGE THE LARGE FORM”

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILETIC_o

Annual AA School and UCL Bartlett Graduation Show 2014, London, 2014. | Foto © Architecture for Future

STUDIO M07A – RADIONICA – 10:
KONCEPT / MODEL / TEKST

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Kroz izradu arhitektonskih modela i pisanje teksta definisati jasan odnos prema konceptu konkretnog projektantskog zadatka.

KURIKULUM: KONCEPT / MODEL / TEKST