УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење (14.02.2019)
Списак студената за ИАСА-48061 СТУДИО М06У – Пројекат

број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
IV година – 8. семестар
74 ИАСА-48061

СТУДИО М06У – Пројекат

Циљ предмета

Интегрисање теоријских и апликативних сазнања у конципирању и разради комплексних архитектонско-урбанистичких интервенција.

Листа изборних пројеката:

201819_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJOKIC_opt

Извор фотографије: Une petit maison | Le Corbusier

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
КРШ И ПИТОМИНЕ МЕДИТЕРАНА: ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА ТРЕБИЊА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

И крш и питомине Медитерана предмет су истраживања кроз пројекат ревитализација старог језгра града Требиња. На две локације студенти, према личном истраживачком сензибилитету испитују могућности трансформације амбијенталних целина Стари град и Крш. Осетљива геополитичка позиција и питом пејзаж у херцеговачком кршу издваја овај град као посебно значајно место интерпретације националног и културног идентитета али и ревитализације урбаног живота. Изазов у раду у студију је да се кроз пројекат интерпретирају универзалности и аутентичности медитеранског града, а у специфичну градску матрицу уткају савремене форме и предложе нови обрасци грађења у старом језгру града.

КУРИКУЛУМ: КРШ И ПИТОМИНЕ МЕДИТЕРАНА

201819_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-VANISTA-LAZAREVIC

ИАСА-48061: СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ, 2018. | Аутори: Ђорђе Аранђеловић, Марко Милосављевић, Мила Јоксимовић, Милица Давидовић, Сања Петровић.

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНА ОБНОВА ПРИОБАЉА У СМЕДЕРЕВУ

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Пројектни задатак постиче разумевање и интерпретацију односа појединца и простора који он користи, као и разумевање и интерпретацију односа урбанистичко-архитектонског дела и његовог окружења – конкретног пројекта у приобалној зони Смедерева и његовог ужег (приобаље) и ширег окружења (град).

Такође, тежи се развоју способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања простора који одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. Студенти развијају способност интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до техничких модела изградње простора.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА ОБНОВА ПРИОБАЉА У СМЕДЕРЕВУ

201819_IASA-48061-STUDIO-06U-PROJEKAT-DJUKIC

ИАСА-48061: СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ, 2018. | Аутори: Студенти Катарина Лажетић, Исидора Симић, Марија Стевић и Богдан Новаковић.

СТУДИО М06У – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА У СМЕДЕРЕВУ – URBAN LAB

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Пројектни задатак постиче разумевање и интерпретацију односа појединца и простора који он користи, као и разумевање и интерпретацију односа урбанистичко-архитектонског дела и његовог окружења – конкретног пројекта у приобалној зони Смедерева и његовог ужег (приобаље) и ширег окружења (град).

Такође, тежи се развоју способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања простора који одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. Студенти развијају способност интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до техничких модела изградње простора.

КУРИКУЛУМ: УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИОБАЉА У СМЕДЕРЕВУ – URBAN LAB