УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
IV година – 7. семестар
СТУДИО 05 – АРХИТЕКТУРА
68 ИАСА-47063

СТУДИО М05А – Радионица

Листа изборних радионица:

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
СЛИКЕ У ОКУ – мултимедији и архитектура

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Задатак има за циљ уочавање, артикулацију и представљање најважнијих атрибута идеје и концепта.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – мултимедији и архитектура

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
ПЛУТАЊЕ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, редовни професор

Радионице има за циљ да истражи потенцијал просторне уметничке инсталације као облика привремене архитектуре у природи. Очекује се да се кроз разумевање односа просторних и природних елемената, испитају на феноменолошком нивоу амбијентална, демаркациона и значењска улога инсталације, као и истраже однос сценографског и архитектонског.

КУРИКУЛУМ: ПЛУТАЊЕ

201819_M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Back Stages – Teylers, Haarlem, 2017 © Katrin Korfmann

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
ПРОЈЕКАТ И МЕДИЈ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, кроз истраживање и избор одговарајуће графичке интерпретације, усклађене са концептом пројектанског решења и циљем презентације пројекта.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКАТ И МЕДИЈ

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
“The action-image The small form”

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ радионице је да кроз филмски наратив експериминтишу са архитектонском формом а посредством кретања као могућности концептуализације испитају мале форме пројектантских метода за генерисање програма. Монтажа догађаја постаје инструмент архитектонског концепта али и архитектонске естетике која постаје слика или гест архитект

КУРИКУЛУМ: “The action-image The small form”

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-FOTIRIC_o

ФОТО © Павле Стаменовић

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Наставне активности које се спроводе кроз радионицу су у вези са наставом на семинару У 1 на 1: Архитектура употребног предмета. Студенти ће кроз радионицу конципирати и спровести изложбу прототипа употребног предмета који су претходно креирали током семестра.

http://x1xx1.tumblr.com/

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-MILENKOVIC_o

HBO show WestWorld

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
АНТИГРАВИТАЦИЈА

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Инсталирати бесконачни пејзаж у сали 218.
Кључне речи: антигравитација, геометрија, хоризонт, време
Материјал: стиропор ”све за 99”, пластично провидно црево ф10 мм
Инструменти: усисивач, дигитални мерач простора, видео бим

КУРИКУЛУМ: АНТИГРАВИТАЦИЈА

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
Полигон алгоритамске структуре – Пешачка пасарела

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, ванредни професор

Радионица пружа увод у алгоритамско пројектовање кроз ручну израду структуралних физичких модела пешачке пасареле распона 30м лоциране у Ваљеву. Процес израде макета од линијских или површинских елемената прати документовање кроз израду дигиталних модела и визуализација.

КУРИКУЛУМ: Полигон алгоритамске структуре – Пешачка пасарела

201819_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР / ОБЕДСКА БАРА (Студентски рад 2017/18 / А.Мајсторовић)

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
ПАРТЕР У АМБИЈЕНТИМА ИЗРАЖЕНЕ НАТУРАЛНОСТИ

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на задату тему израде идејног решења уређења партерних површина и мобилијара, пешачких праваца, места окупљања у амбијентима изражене натуралности. Задатак локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта: “Визиторско – едукативни центар”.

КУРИКУЛУМ: ПАРТЕР У АМБИЈЕНТИМА ИЗРАЖЕНЕ НАТУРАЛНОСТИ

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Rob Bailey – илустрација

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – Комуникација пројектом

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ радионице представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и презентовања архитектонског дела. Тежиште задатка представља осмишљавање концепта графичке презентације где се кроз ограничени број елемената афирмише идеја пројекта.

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – Комуникација пројектом

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201819_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Извор: ортофото

СТУДИО М05А – РАДИОНИЦА:
КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ радионице је истраживање просторних и обликовних потенцијала изабране локације на језеру Трешња код Београда. У посебном погледу, циљ је да се формира визуелна мапа графичких прилога којима се испитују потенцијали локације предвиђене за рад у оквиру предметa Студио м01а – пројекат.

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ