UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Vrsta i nivo studija

Doktorske akademske studije.
Trajanje studija: 3 godine180 ESPB

Studijski program iz oblasti Arhitektura i urbanizam se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

 • Tehničko-tehnološke nauke;
 • Umetnost;
 • Društveno-humanističke nauke.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Doktorskih studija Arhitektura i urbanizam ima cilj da kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.

Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina u okviru arhitektonske i urbanističke profesije, gde se pre svega ubraja:

 • razvoj nauke i postizanje naučnih i umetničkih sposobnosti i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razumevanje, prepoznavanje, interpretiranje i kritikovanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u okviru oblasti arhitekture i urbanizma;
 • razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere arhitekata i urbanista;
 • usaglašavanje sa savremenim pravcima razvoja arhitekture i urbanizma u svetu.

Studijski program Doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, pored ostalog: razvoj nauke i kritičkog mišljenja; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i umetnički relevantna istraživanja iz oblasti Arhitektura i urbanizam; obrazovanje kadrova osposobljenih za razvoj novih tehnologija i postupaka u oblasti Arhitektura i urbanizam koje doprinose opštem razvoju društva; obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživanja drugih.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je, između ostalog: posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti koje su usmerene ka kvalitetnom obavljanju stručne, naučne i umetničke delatnosti iz oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje znanja i veština, razvijene za samostalno rešavanje problema u oblasti arhitekture i urbanizma; posedovanje razvijene sposobnosti i kompetencije za ostvarivanje razvojnih i naučnih istraživanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, kao i sticanje teorijskih i praktičnih saznanja i iskustava iz oblasti arhitekture i urbanizma tako da nakon završetka studija polaznici budu sposobni za ličnu profesionalnu identifikaciju i izbor užeg stručnog profila.

Savladavanjem studijskog programa Doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta studenti stiču znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da, pored ostalog:

 • samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije;
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti arhitekture i urbanizma;
 • sistematično razumeju oblast arhitekture i urbanizma i u potpunosti ovladaju veštinama i metodama istraživanja koje su relevantne za tu oblast;
 • osmisle, razviju, implementiraju i adaptiraju plan istraživanja poštujući metodološke i etičke principe.

Stečeni akademski naziv

Kandidati uspešnom odbranom doktorske disertacije stiču naučni naziv:
Doktor tehničkih nauka u oblasti Arhitektura i urbanizam.

Uslovi za upis na studijski program

U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:

 • završene odgovarajuće Osnovne i Master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, ili
 • završene odgovarajuće Osnovne studije prema starom zakonu, ili
 • u potpunosti ili delimično odslušanu nastavu na magistarskim studijama, ili
 • akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbama člana 128. Zakona visokom obrazovanju.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje je:

 • ispunilo neki od uslova iz prethodna četiri uslova, i
 • zna bar jedan svetski jezik i
 • ima dovoljnu prosečnu ocenu, i to:

– lice koje ima završene osnovne i diplomske akademske studije (master), sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na Osnovnim akademskim i Master akademskim studijama;

– lice koje je steklo, ili stekne VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko je završilo prethodne nivoe studija sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).Na konkurs se može prijaviti i lice koje ima akademski stepen magistra nauka stečen na ovom Fakultetu, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.

Kandidati sa prosečnom ocenom na Osnovnim i Master akademskim studijama manjom od 8 (osam), kao i kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet mogu se upisati na Doktorske studije na osnovu odgovarajućih referenci ili diferencijalnih radova.

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi prema terminskom planu:

 • JANUARSKI ROK: 08.02.2016. do 12.02.2016. (ocene 04.03.2016.)
 • APRILSKI ROK: 18.04.2016. do 22.04.2016. (ocene 20.05.2016.)
 • JUNSKI ROK: 27.06.2016. do 01.07.2016. (ocene 22.07.2016.)
 • SEPTEMBARSKI ROK: 15.08.2016. do 19.08.2016. (ocene 26.08.2016.)
 • OKTOBARSKI: 29.08.2016. do 02.09.2016. (ocene 09.09.2016.)
 • DODATNI: 12.09.2016. do 16.09.2016. (ocene 23.09.2016.)

Ispiti iz jesenjeg semestra polažu se u:
JANUARSKOM, APRILSKOM, JUNSKOM i DODATNOM ROKU.

Ispiti iz prolećnog semestra polažu se u:
JUNSKOM, SEPTEMBARSKOM, OKTOBARSKOM i DODATNOM ROKU.

Napomena:
– Ispit poništen u jednom roku, može da se ponovi samo u prvom narednom ispitnom roku – poništenje ispita mora da prođe zvaničnu proceduru
– Broj kredita potrebnih za rangiranje na BUDŽET je 60 (Univerzitet u Beogradu zadržava pravo da svake godine ovaj broj kredita posebnom uredbom izmeni)

Uslovi za upis godine na DAS

Uslovi za upis u 2. godinu:
• položeni svi ispiti iz 1. semestra
• osvojenih minimum 37 kredita

Uslovi za upis u 3. godinu:
• položeni svi ispiti iz 1. godine
• položeni svi ispiti iz 3. semestra
• osvojenih minimum 37 kredita na drugoj godini DAS

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Doktorskih akademskih studija Arhitektura i urbanizam (2015/16) možete naći ovde:

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: doctoral.school@arh.bg.ac.rs

kontakt osoba: Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Vesti vezane za doktorske studije