UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

iz Informatora 2018

 • Podnošenjem prijave na konkurs, propisane dokumentacije i uplatom naknade, kandidati stiču sva prava predviđena Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Pravilnikom o polaganju prijemnog ispita Fakulteta.
 • Lista kandidata prijavljenih na konkurs, sa ličnim podacima i podacima iz srednje škole, biće istaknuta u utvrđenom terminu i dostupna svim prijavljenim kandidatima na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
 • Kandidati, čiji su lični i podaci o uspehu u srednjoj školi eventualno pogrešno uneti u listu prijavljenih kandidata, mogu da podnesu primedbe Komisiji za sprovođenje upisa, u propisanom roku.
 • Komisija će osnovane primedbe prihvatiti i korigovati podatke, ukoliko su ponuđeni zvanični dokazi dostavljeni u propisanom roku.
 • Kandidati imaju pravo da, isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, podnesu žalbu Komisiji, u pisanom obliku, na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe.
 • Kandidati koji su podneli žalbu imaju pravo da, ISKLJUČIVO LIČNO, izvrše UVID U RAD. Uvid u rad će biti izvršen neposredno nakon isteka roka za podnošenje žalbe Komisiji u sali 217, u skladu sa terminskim planom.
 • Komisija će odlučivati o žalbi kandidata najkasnije u roku od 24 sata, od momenta isteka roka za podnošenje žalbe, o čemu će doneti odgovarajuće rešenje koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
 • Kandidati čije su žalbe odbijene u prvostepenom postupku imaju pravo da u drugostepenom postupku ulože žalbu Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja Komisije, na obrascu koji će dobiti prilikom podnošenja žalbe.
 • Dekan donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe kandidata koja se objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
 • Konačna rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli, sajtu Fakulteta i na sajtu Univerziteta. Univerzitetska konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Hashtag: #PrijemniispitAF2018