УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Prijemni_AF_2018_thumb

из Информатора 2018

 • Подношењем пријаве на конкурс, прописане документације и уплатом накнаде, кандидати стичу сва права предвиђена Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и Правилником о полагању пријемног испита Факултета.
 • Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима из средње школе, биће истакнута у утврђеном термину и доступна свим пријављеним кандидатима на огласној табли и сајту Факултета.
 • Кандидати, чији су лични и подаци о успеху у средњој школи евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу примедбе Комисији за спровођење уписа, у прописаном року.
 • Комисија ће основане примедбе прихватити и кориговати податке, уколико су понуђени званични докази достављени у прописаном року.
 • Кандидати имају право да, искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, поднесу жалбу Комисији, у писаном облику, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе.
 • Кандидати који су поднели жалбу имају право да, ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, изврше УВИД У РАД. Увид у рад ће бити извршен непосредно након истека рока за подношење жалбе Комисији у сали 217, у складу са терминским планом.
 • Комисија ће одлучивати о жалби кандидата најкасније у року од 24 сата, од момента истека рока за подношење жалбе, о чему ће донети одговарајуће решење које ће бити истакнуто на огласној табли и сајту Факултета.
 • Кандидати чије су жалбе одбијене у првостепеном поступку имају право да у другостепеном поступку уложе жалбу Декану Факултета у року од 24 часа од истека рока за доношење решења Комисије, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе.
 • Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе кандидата која се објављује на огласној табли и сајту Факултета.
 • Коначна ранг листа се објављује на огласној табли, сајту Факултета и на сајту Универзитета. Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Hashtag: #PrijemniispitAF2018