UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Team Categories Departman za arhitektonske tehnologije

 • Milica Petrović

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 247 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi Oblasti istraživanja: principi projektovanja konstruktivnih sklopova Milica Petrović (1993) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2016), nakon čega je upisala Doktorske akademske studije na matičnom fakultetu sa ciljem da nastavi istraživanje na temu projektovanja konstrukcija od drvenih štapova. Tokom školovanja radila je kao […]
 • dr Ana Radivojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350a Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: materijali i tehnike građenja; građevinska fizika; problemi i principi održive arhitekture Ana Radivojević (1963) je, nakon završenih studija (1987), magistrirala (1998) i doktorirala (2003) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. U sklopu svog profesionalnog usavršavanja pohađala je nekoliko specijalizovanih kurseva među […]
 • dr Milan Radojević

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 304 Uža naučna oblast: tehnologija građenja, instalacije i menadžment Oblasti istraživanja: instalacije u arhitekturi; arhitektonsko projektovanje; održavanje objekata i upravljanje (facility management) Milan Radojević, rođen u Beogradu (1965) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992), magistrirao (1998) i doktorirao (2011) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Osnovao je (izborni) predmet […]
 • dr Aleksandar Rajčić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije i fizika zgrada Oblasti istraživanja: energetska efikasnost zgrada Aleksandar Rajčić (1963) je završio studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989), gde je magistrirao (1995, Istraživanje metoda projektovanja i provere termičkih performansi stambenog objekta) i doktorirao (2011, Metode projektovanja i simulacije termičkih mostova u arhitektonskim objektima). U oblasti […]
 • Dijana Savanović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske tehnologije Oblasti istraživanja: arhitektonske tehnologije, primena membranskih sistema u projektima obnove graditeljskog nasleđa Dijana Savanović (1991) završila je Osnovne akademske studije (2013) sa prosečnom ocenom 9.14/10 i Master akademske studije (2015) na Departmanu za arhitektonske tehnologije sa prosečnom ocenom 9,93/10 na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je ocenom […]
 • arh. Zoran Stepanović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije Zoran Stepanović (1956) nakon završetka studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1989) i angažovanja u svojstvu asistenta-spoljnjeg saradnika na predmetima Arhitektonske konstrukcije 1, 2, 3, Sintezni rad i Prefabrikacije (1989/1990), započinje rad na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao asistent […]
 • dr Budimir Sudimac

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 24/09/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 250 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada; arhitektura i energija Budimir Sudimac, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1997), magistrirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2010), gde je zaposlen u zvanju docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije. U okviru programa […]
 • dr Žikica Tekić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: drvene konstrukcije; spojna sredstva u drvenim konstrukcijama Žikica Tekić, diplomirani inženjer arhitekture, rođen je 1967. godine u Bijeljini (Republika Srpska). Diplomirao je 1993. godine, magistrirao 2001. godine i doktorirao 2005. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započeo 1994. godine u LKV Centru […]
 • arh. Jefto Terzović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • Aleksandra Ugrinović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 15/08/2018
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 250 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije, savremeni materijali i tehnologije u prezentaciji kulturnog nasleđa, klimatske promene i održiva arhitektura Aleksandra Ugrinović (1992) završila je Osnovne akademske studije (2014) i Master akademske studije – Arhitektura, usmerenje Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada (2016) na […]
 • dr Aleksandra Čabarkapa

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/03/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 304 Uža naučna oblast: tehnologija građenja, instalacije i menadžment Oblasti istraživanja: osvetljenje u arhitekturi, instalacije u arhitekturi Aleksandra Čabarkapa, rođena Kostić (1987), nakon završenih osnovnih akademskih studija (2008) i master akademskih studija (2010), doktorirala je (2015) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom Upoređivanje kvaliteta ambijentalnog osvetljenja izvedenog primenom metal-halogenih i LED izvora […]
 • dr Nataša Ćuković Ignjatović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za Arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350a Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: zelena i bioklimatska arhitektura, energetska efikasnost, sertifikacija zelenih zgrada Nataša Ćuković Ignjatović (1969) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. gde je magistrirala 2009. i doktorirala 2016. godine. Radi kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i gostujući je nastavnik […]
 • Neda Sokolović, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: arhitektonsko konstrukterstvo, ojačanje postojećih konstrukcija Neda Sokolović(1991) je završila Osnovne akademske (2013) i Master akademske studije – Arhitektura, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2015). Od 2015. je student Doktorskih akademskih studija na istoimenom fakultetu i bavi se istraživanjem mogućnosti i metoda ojačanja postojećih konstrukcija. Na […]
 • dr Nenad Šekularac

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: arhitektonsko inženjerstvo; projektovanje i proračun drvenih konstrukcija, rekonstrukcija i sanacija arhitektonskih objekata; rekonstrukcija spomeničke baštine Nenad Šekularac (1966) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990), magistrirao (1998) i doktorirao (2010) na ovom fakultetu. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlen je prvo u zvanju […]