УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 21.1. – Увод у урбанистичко планирање

  By Архитектонски факултет on 18/10/2013
  5. семестар Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена урбанистичког планирања. Овладавање материјом која се тиче процеса планирања и планерске методологије. Упознавање са елементима и садржајем релације планирања према физичком простору и планирања према модусима креирања урбаног простора. Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Упознавање са основним елементима израде планских докумената, метода и процеса рада.
 • Курс 21.2. – Урбана обнова и градови Србије

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  6. семестар
 • Курс 22.1. – Архитектонске конструкције 3

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  5. семестар Упознавање са основним принципима индустријализоване и префабриковане градње. Стицање основних знања о индустријским системима градње префабрикованих скелетних и панелних објеката реализованих у армираном бетону и у дрвету. Упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката са скелетном и панелном армирано-бетонском и дрвеном префабрикованом конструкцијом, префабрикованим и полупрефабрикованим масивним и лаким фасадним склоповима и принципима пројектовања и извођења спојева. Циљ наставе на овом предмету је унапређење постојећег знања из области архитектонских конструкција, уз упознавање са принципима и системима индустријске градње, као неопходних знања у даљем успешном савладавању наставног програма на мастер студијама.
 • Курс 22.2. – Организација грађења и основе менаџмента

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  6. семестар
 • Курс 23.1. – Стручна пракса

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  5. и 6. семестар Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазама процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.
 • Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица

  By Архитектонски факултет on 24/03/2014
  5. и 6. семестар Стицање практичних искуства кроз похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује (укупно 5 дана – 40 сати).