УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Адреса службе:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Служба техничко – хигијенског одржавања
други спрат
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Руководилац службе техничко-хигијенског одржавања:

Зоран Јовић, дипл. правник
Секретар
е-маил: grmija@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218713

Тим:

Обрад Кузмановић, машински техничар
пословођа
тел. бр. +381 11 3218706

Жарко Вуковић, спец.инж.арх.
референт за уређење простора
тел. бр. +381 11 3370191

Иван Љубић
домар

Драган Јевтић
помоћни радник
тел. бр. +381 11 3218780

Биљана Гашић
хигијеничар

Тамара Зајц
хигијеничар

Данијела Зарић
хигијеничар

Фериза Камберовић
хигијеничар

Далиборка Пршић
хигијеничар

Милина Ралић
хигијеничар

Кристинка Стефановић, техничар
хигијеничар

Оливера Стефановић
хигијеничар

Тамара Стојановић
хигијеничар

Ружица Стојчевић
хигијеничар

Љиљана Тодоровић
хигијеничар

Служба техничко-хигијенског одржавања обавља следеће послове:

  • одржавања просторија, инсталација и опреме;
  • хигијенског одржавања простора Факултета;
  • противпожарне заштите;
  • загревање просторија и
  • друге послове из делатности службе.

Радом службе руководи Секретар Факултета.