УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
IMG_6535_web
Адреса књижаре и скриптарнице:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Књижара-скриптарница
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

е-маил: knjizara@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218777
фаx. бр. +381 11 3370193

Радно време књижаре и скриптарницe:
од 8 до 17 часова сваког радног дана.
Тим:
Весна Гавриловић, инжењер статистике
пословођа

Мила Станковић
референт у књижари

Милош Аврамовић, електротехничар аутомат.
оператер на рачунару

Данијел Степић
референт за копирање и штампу

Књижара-скриптарница обавља:

  • организацију, набавку и продају књига и других публикација;
  • организацију, набавку и продају разне робе;
  • организује продају за друга правна лица и
  • друге послове из делатности службе.

Ценовник услуга књижаре

Погледајте ценовник услуга у .пдф формату:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА КЊИЖАРЕ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА ЗА СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ (дин.) ЦЕНА ЗА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ (дин.)
Копирање црно-бело А4 једнострано
1-10 копија 4,50 8,00
11-20 копија 4,00 7,00
21-50 копија 3,50 6,00
51-200 копија 3,00 5,00
200 и више копија 2,00 2,50
Копирање црно-бело А4 обострано – по страни
1-10 копија 4,00 7,00
11-20 копија 3,50 6,00
21-50 копија 3,00 4,00
51-200 копија 2,50 3,50
200 и више копија 2,00 2,50
Копирање црно-бело А3 једнострано
1-10 копија 6,50 9,00
11-50 копија 5,00 8,00
50 и више копија 4,00 6,00
Копирање црно-бело А3 обострано – по страни
1-10 копија 5,00 8,00
11-50 копија 4,00 6,00
50 и више копија 3,50 5,00
Коричење А4 формата
6-14 mm 60,00 70,00
16-25 mm 70,00 100,00
28-51 mm 90,00 150,00
Коричење А3 формата
6-14 mm 70,00 80,00
16-25 mm 90,00 110,00
28-51 mm 110,00 160,00
Штампање А4 формата
црно-бело 5,00 8,00
боја 30,00 45,00
Штампање А3 формата
црно-бело 10,00 12,00
боја 60,00 80,00
Скенирање 
А4 формата 20,00 30,00
А3 формата 30,00 45,00
Плотовање линијски цртеж црно-бело 250,00 300,00
Плотовање линијски цртеж боја 450,00 550,00
Штампа постера до
1067 mm 110 gr mat 550,00 650,00
1067 mm 125 gr mat 700,00 900,00
1067 mm 180 gr mat 1.250,00 1.350,00
1067 mm 180 gr glossy 1.650,00 1.750,00
1067 mm 250 gr glossy 2.100,00 2.200,00
1067 mm kanvas 2.500,00 2.600,00