УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Руководилац Департмана:

арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор

Секретар Департмана:

др Ана Зорић, асистент са докторатом

Контакт е-маил:

Списак наставника и сарадника на Департману за архитектуру:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. мр Бранко Павић

Проф. мр Драган Јеленковић

Проф. арх. Владимир Лојаница

Проф. арх. Дејан Миљковић

Проф. мр Милан Вујовић

Проф. арх. Борислав Петровић

Проф. арх. Иван Рашковић

Проф. арх. Горан Војводић

Проф. др ум Милорад Младеновић

Проф. др Мариела Цветић

Проф. др Мирјана Ротер-Благојевић

Проф. арх. Весна Цагић-Милошевић

Проф. арх. Дејан Милетић

 

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

В. проф. др Драгана Васиљевић-Томић

В. проф. арх. Милан Ђурић

В. проф. арх. Александру Вуја

В. проф. др Владимир Миленковић

В. проф. др Александар Виденовић

В. проф. др Ана Никезић

В.проф. арх. Небојша Фотирић

В. проф. арх. Игор Рајковић

В. проф. мр Зоран Абадић

В. проф. др Јелена Ристић Трајковић

 

ДОЦЕНТИ

Доц. др Милан Максимовић

Доц. др Мирјана Деветаковић-Радојевић

Доц. арх. Милош Комленић

Доц. др Ђорђе Ђорђевић

Доц. др Марија Милинковић

Доц. др Милена Кордић

Доц. др Павле Стаменовић

Доц. др Ивана Ракоњац

Доц. др Верица Kрстић

Доц. др Гроздана Шишовић

Доц. др ум Иван Шулетић

Доц. др Владимир Парежанин

Доц. др Снежана Веснић

Доц. др Јелена Ивановић

Доц. др Маја Драгишић

Доц. др Владимир Ковач

 

АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ

Асис. др Душан Стојановић

Асис. др Јелена Богосављевић

Асис. др Данира Совиљ

Асис. др Ана Зорић

Асис. др Иван Филиповић

 

АСИСТЕНТИ

Асис. арх. Далиа Дуканац

Асис. арх. Бојана Јерковић-Бабовић

Асис. др Немања Кордић

Асис. арх. Душан Поповић

Асис. арх. Ивана Ловринчевић

Асис. арх. Никола Милановић

Асис. др Мила Мојсиловић

Асис. арх. Христина Meселџија

Асис. др Милош Костић

Асис. арх. Милош Стојковић Минић

Асис. арх. Дејан Тодоровић

Асис. арх. Петар Цигић

Асис. арх. Соња Дедић

Асис. арх. Јелена Илић

Асис. арх. Снежана Златковић

Асис. арх. Никола Поповић

Асис. арх. Сава Кнежевић

Aсис. арх. Вања Спасеновић

Асис. арх. Ђорђе Булајић