УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr

ИПЦ

Адреса центра:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Истраживачко – пословни центар
други спрат
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Истраживачко – пословни центар Архитектонског факултета (ИПЦ) је организациона јединица Факултета.

ИП центар је формиран као организована подршка стварању материјалних услова за рад и развој Факултета кроз праћење науке и струке у земљи и иностранству. ИП центар намењен је научно-истраживачком, стручном и уметничком усавршавању наставника и сарадника Факултета, као и студената свих степена студија.

Део стручних послова за потребе ИП центра врше стручне службе Факултета. Координацију рада ИПЦ-а обавља један од Продекана на основу овлашћења Декана Факултета.

У ИП центру обављају се следећи послови:

 • организује усавршавање факултетског кадра;
 • организује наступ Факултета на тржишту;
 • организује укључивање Факултета у националне и међународне научно-истраживачке пројекте;
 • организује стручно-уметничка делатност Факултета;
 • организује издавачка делатност Факултета;
 • организује припремна настава будућих студената Факултета;
 • организује наступ Факултета на националним и међународним урбанистичко-архитектонским конкурсима;
 • организује и обезбеђује примена рачунарских технологија;
 • обезбеђује база података о урађеним и текућим пословима и пројектима Факултета;
 • ажурирају референце Факултета;
 • организују јавне презентације и промоције рада у оквиру ИП центра Факултета;
 • организују научни и стручни скупови, трибине и симпозијуми из домена деловања ИП центра;
 • организују услуге Факултета за презентације и промоције заинтересованих фирми;
 • систематизације и валоризације базе података о грађевинским материјалима и производима;
 • формирања и ажурирања референтне збирке приручника и прописа;
 • организује рад на прикупљању помоћи и донација Факултету;
 • координира рад ИП центра са департманима, другим центрим и стручним службама Факултета;
 • координира рад различитих модула ИП центра;
 • организације опремања, одржавања и начина коришћења простора ИП центра и
 • обављају и други послови утврђени Статутом и другим општим актима Факултета.