УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
IMG_7314

CIC

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за акредитацију и међународну сарадњу (CIC)
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Контакт:

Ружица Павлић, дипл. филолог
самостални референт за међународну сарадњу и акредитацију
тел. бр. +381 11 3218767

е-маил: rucap@arh.bg.ac.rs

У Центру за акредитацију и међународну сарадњу – Center for Accreditation and International Cooperation (CIC) обављају се следећи послови:

 • организује наступ Факултета на међународној академској сцени;
 • подстиче развој међународних активности Факултета у области основне, дипломске, и последипломске наставе, научно-истраживачког рада и рада на међународним пројектима са посебном назнаком на међународним пројектима реформе едукационог система;
 • успоставља, негује и развија сарадња са другим факултетима, односно универзитетима, у иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима;
 • иницира, подржава, информише и саветује наставнике, сараднике, административно особље и студенте Факултета у вези са укључењем у различите пројекте међународне сарадње;
 • прати развој и понуду међународних пројеката размене, као и међународних образовних пројеката и пројеката развоја, као што су TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus Program – BASILEUS, Erasmus Mundus Program – JoinEUSEE и сл;
 • организује наступ Факултета према међународним академским пројектима, фондовима и донацијама;
 • организује успостављање међународних билатералних/мултилатералних облика академске и научне сарадње Факултета са институцијама из иностранства;
 • организује усавршавање наставничког и административног кадра у иностранству;
 • организује и прати међународну размену (мобилност) студената која се спроводи кроз Факултет;
 • организује, у сарадњи са другим телима и службама Факултета/Универзитата, укључивање Факултета у међународне научно истраживачке и друге пројекте;
 • организује, у сарадњи са другим телима и службама Факултета/Универзитата, признавање страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма у областима матичности Факултета;
 • организује и прати рад међународних академских наставних програма у које је укључен Факултет;
 • организује, у сарадњи са другим телима и службама Факултета/Универзитата, и спроводи послове везане за домаћу и међународну акредитацију Факултета;
 • врши кореспонденцију са страним високошколским установама;
 • врше анализе и прате резултати међународне сарадње Факултета;
 • организује и спроводи учешће Факултета на међународним изложбама и сајмовима;
 • прати актуелна кретања на међународној академској сцени;
 • организује ажурну базу података везану за међународне активности Факултета;
 • организује формирање алумни Факултета;
 • координира рад CIC-а и сектора за међууниверзитетску и међународну сарадњу Универзитета у Београду;
 • координира рад CIC-а и других тела Факултета;
 • координира рад различитих модула CIC-а;
 • координира међународну размену литературе и информација;
 • организује опремање, одржавање и коришћење просторија CIC-а;
 • припремају једногодишњи извештаји о раду декану и Већу Факултета;
 • обављају други послови утврђени општим актима Факултета.

У раду Центра учествују:

 • Референт (самостални) за међународну сарадњу и акредитацију;
 • Координатори за међународну сарадњу и акредитацију;
 • Део стручних послова за за потребе Центра врше стручне службе Факултета;
 • Координацију рада CIC-а обавља продекан за сарадњу са иностранством на основу овлашћења Декана Факултета.