UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

PROMO: nove knjige u biblioteci… (decembar 2018)

Radno vreme biblioteke:

od 8 do 20 časova svakog radnog dana
(Biblioteka ima i letnji raspored rada.)

Rukovodilac InDoC-a:

Mirjana Ribić, dipl. bibliotekar-informatičar
šef biblioteke
e-mail: mikica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Biblioteka, Biblioteka starih knjiga i Medijateka čine Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC).

Biblioteka je namenjena korisnicima, i to: studentima, nastavnom osoblju, ostalim učesnicima u nastavi i nenastavnom osoblju. Biblioteka prati tok nastave i organizuje upravljanje svojim fondovima, što je povezano sa katalogizacijom i pozajmicom. Pruža informacije o svom radu i knjižnom fondu koji poseduje kako u štampanoj tako i u digitalnoj formi. U svom sastavu Biblioteka ima i čitaonicu namenjenu studentima Fakulteta.

Biblioteka starih i retkih knjiga omogućava korisnicima uvid u knjižnu građu starih i retkih knjiga koje se nalaze u njenom fondu. Omogućava korisnicima uvid i pretraživanje knjižne građe, periodike i neknjižne građe (rukopisa, mapa sa slikovnom građom, originalnih crteža, karti, elektronskih publikacija i dr.) koje se nalaze u njenom fondu prema Pravilniku Biblioteke starih knjiga (BSK), populariše staru i retku knjižnu građu, periodiku i neknjižnu građu putem različitih medija – preko WEB sajta Fakulteta, izložbi i dr. omogućava dostupnost informacija o fondu BSK putem COBISS – a i programa za korisnike – OPAC, obavlja poslove skeniranja pojedinih delova knjižne građe, periodike i neknjižne građe shodno Pravilniku BSK, objavljuje reprint izdanja pojedinih publikacija u štampanoj formi, na CD-u, DVD-u i sl., prihvata i obrađuje donacije i legate profesora Fakulteta i drugih lica prema Pravilniku BSK, sarađuje sa domaćim i stranim institucijama iste i slične delatnosti.

Katalog Biblioteke Arhitektonskog fakulteta na sajtu
Virtuelna biblioteka Srbije.

Cenovnik biblioteke starih i retkih knjiga

Cene usluga Biblioteke starih i retkih knjiga formiraju se prema sledećim vrstama usluga:

  1. istraživanje i davanje informacija korisnicima,
  2. snimanje za javno prikazivanje građe,
  3. kopiranje građe,
  4. skeniranje i snimanje digitalnom kamerom i
  5. digitalni zapis.

NAPOMENA: Ovaj cenovnik ne važi za studente, saradnike, nastavnike i istraživače, odnosno naučne radnike sa visokoškolskih ustanova i instituta čiji je osnivač Republika Srbija.

Pogledajte cenovnik usluga u .pdf formatu:

CENOVNIK USLUGA BIBLIOTEKE STARIH I RETKIH KNJIGA
NAZIV USLUGE CENA CENA
Istraživanje i davanje obaveštenja korisnicima (za svaki započeti sat istraživanja bibliotečkog radnika) din./čas
Za svaki započeti sat istraživanja bibliotečkog radnika sa visokom stručnom spremom 300,00
Snimanje za javno prikazivanje građe posebnih fondova crno-bela (din./sn.) kolor (din./sn.)
Reprodukcije u knjigama, brošurama, časopisima, novinama – naknada za tiraž do 1.000 primeraka 800,00 1.600,00
Reprodukcije u knjigama, brošurama, časopisima, novinama – naknada za tiraž do 1 000 – 5 000 primeraka 1.200,00 2.400,00
Reprodukcije u knjigama, brošurama, časopisima, novinama – naknada za tiraž preko 5 000 primeraka 1.600,00 3.200,00
Reprodukcije na koricama, omotima ili naslovnoj strani – naknada za tiraž do 1 000 primeraka 1.600,00 3.200,00
Reprodukcije na koricama, omotima ili naslovnoj strani – naknada za tiraž do 1 000 – 5 000 primeraka 2.400,00 4.800,00
Reprodukcije na koricama, omotima ili naslovnoj strani – naknada za tiraž preko 5 000 primeraka 3.200,00 6.400,00
Na plakatima, razglednicama, u kalendarima i sl.  4.000,00 8.000,00
Televizija, film, video zapis 1.200,00
Kopiranje din./kopija
Format A4 12,00
Format A3 20,00
Skeniranje i snimanje digitalnom kamerom din./kopija
Kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja 400,00
Ostala kulturna dobra 100,00
Digitalni zapis din.
CD 400,00
Floppy 100,00