УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ПРОМО: нове књиге у библиотеци… (децембар 2018)

Радно време библиотеке:

од 8 до 20 часова сваког радног дана
(Библиотека има и летњи распоред рада.)

Руководилац ИнДоЦ-а:

Мирјана Рибић, дипл. библиотекар-информатичар
шеф библиотеке
е-маил: mikica@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Библиотека, Библиотека старих књига и Медијатека чине Информационо-документациони центар (ИнДоЦ).

Библиотека је намењена корисницима, и то: студентима, наставном особљу, осталим учесницима у настави и ненаставном особљу. Библиотека прати ток наставе и организује управљање својим фондовима, што је повезано са каталогизацијом и позајмицом. Пружа информације о свом раду и књижном фонду који поседује како у штампаној тако и у дигиталној форми. У свом саставу Библиотека има и читаоницу намењену студентима Факултета.

Библиотека старих и ретких књига омогућава корисницима увид у књижну грађу старих и ретких књига које се налазе у њеном фонду. Омогућава корисницима увид и претраживање књижне грађе, периодике и некњижне грађе (рукописа, мапа са сликовном грађом, оригиналних цртежа, карти, електронских публикација и др.) које се налазе у њеном фонду према Правилнику Библиотеке старих књига (БСК), популарише стару и ретку књижну грађу, периодику и некњижну грађу путем различитих медија – преко WEB сајта Факултета, изложби и др. омогућава доступност информација о фонду БСК путем COBISS – а и програма за кориснике – OPAC, обавља послове скенирања појединих делова књижне грађе, периодике и некњижне грађе сходно Правилнику БСК, објављује репринт издања појединих публикација у штампаној форми, на CD-у, DVD-у и сл., прихвата и обрађује донације и легате професора Факултета и других лица према Правилнику БСК, сарађује са домаћим и страним институцијама исте и сличне делатности.

Каталог Библиотеке Архитектонског факултета на сајту
Виртуелна библиотека Србије.

Ценовник библиотеке старих и ретких књига

Цене услуга Библиотеке старих и ретких књига формирају се према следећим врстама услуга:

  1. истраживање и давање информација корисницима,
  2. снимање за јавно приказивање грађе,
  3. копирање грађе,
  4. скенирање и снимање дигиталном камером и
  5. дигитални запис.

НАПОМЕНА: Овај ценовник не важи за студенте, сараднике, наставнике и истраживаче, односно научне раднике са високошколских установа и института чији је оснивач Република Србија.

Погледајте ценовник услуга у .пдф формату:

ЦЕНОВНИК УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ СТАРИХ И РЕТКИХ КЊИГА
НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА ЦЕНА
Истраживање и давање обавештења корисницима (за сваки започети сат истраживања библиотечког радника) дин./час
За сваки започети сат истраживања библиотечког радника са високом стручном спремом 300,00
Снимање за јавно приказивање грађе посебних фондова црно-бела (дин./сн.) колор (дин./сн.)
Репродукције у књигама, брошурама, часописима, новинама – накнада за тираж до 1.000 примерака 800,00 1.600,00
Репродукције у књигама, брошурама, часописима, новинама – накнада за тираж до 1 000 – 5 000 примерака 1.200,00 2.400,00
Репродукције у књигама, брошурама, часописима, новинама – накнада за тираж преко 5 000 примерака 1.600,00 3.200,00
Репродукције на корицама, омотима или насловној страни – накнада за тираж до 1 000 примерака 1.600,00 3.200,00
Репродукције на корицама, омотима или насловној страни – накнада за тираж до 1 000 – 5 000 примерака 2.400,00 4.800,00
Репродукције на корицама, омотима или насловној страни – накнада за тираж преко 5 000 примерака 3.200,00 6.400,00
На плакатима, разгледницама, у календарима и сл.  4.000,00 8.000,00
Телевизија, филм, видео запис 1.200,00
Копирање дин./копија
Формат А4 12,00
Формат А3 20,00
Скенирање и снимање дигиталном камером дин./копија
Културна добра од изузетног и великог значаја 400,00
Остала културна добра 100,00
Дигитални запис дин.
CD 400,00
Floppy 100,00